Samozatrudnienie – czy warto?

0
1339
views

Prowadzenie działalność gospodarczej,  jednoosobowej jest  często stosowana zamiast zatrudnienia nazywana jest w tym przypadku samozatrudnieniem. 

Podstawowe cechy działalności jednoosobowej to:

– niskie koszty założenia działalności,
– założenie firmy jest proste i mało sformalizowane,
– firmę zakłada się szybko,
– możliwe są wszelkie formy opodatkowania,
– decyzje podejmuje jedna osoba,
– możliwość szybkiej reakcji na zmiany na rynku,
– łątwość w zmianie przedmiotu, siedziby, rozmiaru,
– odpowiedzialność całym majątkiem właściciela za zobowiązania firmy,

Często jednak osoby, które planują zmianę umowy o pracę na samozatrudnienie, przy podejmowaniu decyzji zapominają o tym, że:

– będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej dla celów obliczenia podatku, co oznacza dodatkowe koszty,
– w niektórych przypadkach samozatrudnienie oznaczać będzie konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT i związane z tym dalsze obowiązki (deklaracje, odprowadzanie podatku itd.)
– samozatrudnieni muszą samodzielnie zapłacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
– z urlopem może być problem (dobrze zapewnić sobie stosowne zapisy w umowie z byłym pracodawcą),
– problem mogą stanowić okresy choroby, pracownik może korzystać ze zwolnienia chorobowego a samozatrudniony po pierwsze dostanie zasiłek w wysokości stosownej do odprowadzanych składek a zazwyczaj z oszczędności odprowadza jak najmniej a po drugie jeśli nie zapewni sobie w umowie co się dzieje z jego zleceniem w czasie choroby to może nie mieć gdzie wrócić,
– z preferencyjnych składek ZUS nie korzystają osoby które wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, podobnie nie będzie można od razu skorzystać z podatku liniowego,
– samozatrudniony nie korzysta z niektórych świadczeń, które są właściwe tylko dla pracownika np.odzież ochronna, okulary korygujące, badania lekarskie, świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.
– nie obowiązuje już 8-o godzinny dzień pracy i inne ograniczenia czasu pracy właściwe dla pracowników i może się okazać, że będziemy pracowali znacznie dłużej,
– jeśli wykonuje się zlecenia tylko na rzecz jednego podmiotu to można z dnia na dzień stracić pracę bez żadnej ochrony właściwej dla Kodeksu pracy,
– samozatrudnieni zazwyczaj opłacają minimalne składki emerytalne co wiąże się oczywiście z minimalną emeryturą w przyszłości,

Wszystkie powyższe elementy należy wnikliwie przeanalizować przed podjęciem decyzji o samozatrudnieniu i skalkulować związane z tym koszty. Nie można bowiem dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy samozatrudnienie jest opłacalne. Zależy to od wielu czynników.

Pracodawcy powinni natomiast pamiętać o tym, że:
– osób zatrudnionych na umowę o pracę nie można zmusić do przejścia na samozatrudnienie,
– rodzaj współpracy nie może wyglądać tak samo, jak w przypadku wcześniejszego stosunku pracy !
W przeciwnym razie, w razie zagrożenia taka osoba może wystąpić z powództwem o ustalenie stosunku pracy a konsekwencje tego, zapewniam są bolesne.

Podsumowując, samozatrudnienie to z pewnością nowe szanse ale również ryzyko, dlatego nie należy podejmować decyzji zbyt pochopnie.

 

 

radca prawny Ryszard Stolarz

 

http://artelis.pl