Upadłość spółki Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo

0
3702
views

Sąd Rejonowy w Gdańsku ogłosił upadłość Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo. Sąd uznał, że spółka nie wykonywała już swoich zobowiązań.

W połowie marca spółka Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo złożyła do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku wniosek o ogłoszenie upadłości. Było to związane z decyzją Komisji Europejskiej, która na początku lutego nakazała, by port lotniczy Gdynia-Kosakowo zwrócił 21,8 mln euro (91,7 mln zł) pomocy, jaką otrzymał od samorządów Gdyni i gminy Kosakowo na przekształcenie części wojskowego lotniska w cywilne.

W komunikacie przesłanym przez rzecznika Sądu Okręgowego Tomasza Adamskiego wskazano, że sąd wezwał wierzycieli spółki, by w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia obwieszczenia o upadłości zgłaszali swoje wierzytelności. Zdecydował również o wyznaczeniu syndyka, który ma określić, których wierzycieli Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo spłacać ma w pierwszej kolejności.

W uzasadnieniu sąd wskazał, że dłużnik zaprzestał regulowania wymagalnych zobowiązań. Równocześnie majątek dłużnika powinien wystarczyć nie tylko na pokrycie kosztów postępowania, ale także na zaspokojenie – chociaż w części – wierzycieli.

 

Czytaj więcej na:  trojmiasto.pl