Profesjonalne relokacje maszyn

0
1616
views

W zakładach pracy, w których wykorzystuje się potężne maszyny, często problemem jest organizacja przeniesienia ich do innego miejsca. W tym celu wykorzystuje się usługi relokacji maszyn, które świadczone są przez firmy dysponujące odpowiednim zapleczem do tego rodzaju czynności.

Transport maszyn oraz innego rodzaju urządzeń przemysłowych jest prowadzony zarówno w obrębie zakładów pracy, na przykład do innej hali, jak i na zewnątrz. W każdym z tych przypadków konieczne jest skorzystanie z fachowej obsługi specjalistów, którzy mogą zaplanować całą procedurę, a następnie czuwać nad prawidłowością jej wykonania.

Sprzęt wykorzystywany w relokacjach maszyn

Do relokacji maszyn stosuje się różnego rodzaju sprzęty – przede wszystkim są to naczepy różnych rodzajów, które pozwalają na przewóz ładunków nienormatywnych. Dzięki nim można przetransportować ładunki nawet do 200 ton i więcej zależnie od ich ładowności, na przykład suwnice, wózki widłowe, platformy transportowe, dźwigi czy też elementy maszyn.

Najczęściej wykorzystuje się naczepy niskopodwoziowe, które ułatwiają załadunek maszyn. To tego rodzaju prac wykorzystuje się także specjalistyczne dźwigi, których celem jest ulokowanie maszyny na naczepie transportowej. W przypadku bardziej skomplikowanych ładunków stosuje się sprzęty do transportu specjalnego, na przykład naczepy rozciągane.

Procedura relokacji maszyn

Cała procedura relokacji maszyn musi być zaplanowana w szczegółach. Nawet najmniejsze detale i niedociągnięcia mogą uniemożliwić realizację zadania i dodatkowo spowodować zagrożenie dla uczestników ruchu. Dlatego też operacja logistyczna musi być zawsze precyzyjnie opracowana przez doświadczonych w tej dziedzinie pracowników. Jej poszczególne etapy prezentują się następująco:

opracowanie planu relokacji maszyn wspólnie z określeniem terminów oraz procedur ich demontażu i montażu
uzyskanie odpowiednich zezwoleń
demontaż maszyn przeznaczonych do relokacji
przeniesienie maszyn do punktu docelowego oraz przygotowanie ich do transportu
zabezpieczenie maszyn na czas załadunku, relokacji i rozładunku
transport do wyznaczonego miejsca
przygotowanie przestrzeni do umieszczenia maszyny w nowym punkcie
rozmieszczenie maszyny w miejscu docelowym
wykonanie procedur podłączenia maszyny do instalacji

Dodatkowe wymogi związane z relokacją maszyn

Często relokacja maszyn jest szeroko zakrojoną procedurą, która od firmy zajmującej się jej realizacją, wymaga dokładnego opracowania trasy oraz konsultacji z odpowiednimi służbami. Gdy maszyna jest ponadgabarytowa, może ona wymagać specjalnego wyznaczenia trasy, biorąc pod uwagę maksymalną wysokość wiaduktów, mostów oraz nośność dróg. W przypadku maszyn o dużych wymiarach, może być także konieczne dokonanie demontażu infrastruktury drogowej, przykładowo systemów świateł. Dodatkowo też przy transporcie zwykle bierze udział zespół pilotażowy oraz ponadto służby odpowiedzialne za kierowanie ruchem, głównie policja.

Reasumując, procedura relokacji maszyn wymaga współpracy z ekspertami w tej dziedzinie, by przedmiot został dostarczony bezpiecznie do punktu docelowego.