Ulga na dzieci od 2014 po nowemu.

0
1264
views

Niedawno premier Tusk obiecywał wprowadzenie możliwości odliczania ulgi na dzieci przez osoby o niskich dochodach. Obecnie mimo preferencyjnych ulg, rodziny wielodzietne rzadko mogą z nich w pełni skorzystać z powodu osiągania zbyt niskich dochodów i w związku z tym odprowadzaniu zbyt małych kwot na podatek dochodowy, który w chwili obecnej wyznacza limit skorzystania z wszelkich ulg podatkowych.

I właśnie Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawie o PIT i ordynacji podatkowej, dotyczący ulg prorodzinnych.

Zgodnie z zapowiedziami stworzono możliwość odliczenia pełnej ulgi bez względu na osiągane dochody i  wysokość odprowadzonego w ciągu roku podatku dochodowego.

To urząd skarbowy ma zwrócić różnicę pomiędzy wyliczeniem kwoty przysługującej ulgi a wysokością odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy. Ale postawiono jeden warunek o którym wcześniej Premier nie wspomniał. Ulga rodzinna będzie ograniczona kwotą składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu w rocznympodatkowym,  a to oznacza, że z ulgi rodzinnej nie skorzystają podatnicy, którzy nie płacą składek zus.

A więc mimo, że zmiany idą w dobrym kierunku nadal nie będą dostępne dla wszystkich podatników.
Przypominamy, że ulga obejmuje trzy grupy dzieci: niepełnoletnie, niepełnosprawne bez względu na wiek i studentów do 25-go roku życia, którzy nie osiągają dochodów przekraczających kwotę 3089 zł.

Prawa do preferencji nie mają również rodziny posiadające jedno dziecko, których roczny dochód przekroczy kwotę 112 tys. zł.

 

 

ZielonyDziennik.pl, Marlena Szulgacz