Polacy w oczach innych

0
2959
views

W lustrze Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez holenderskiego socjologa Geerda Hofstede Polacy nie odbiegają znacznie od wskaźników średniej europejskiej. 

Hofstede na bazie badań przeprowadzonych wśród pracowników IBM wyróżnił cztery czynniki opisujących kulturę dano kraju. Jest to dystans władzy, kolektywizm i indywidualizm, kobiecość i męskość oraz unikanie niepewności. Power Distance Index Wskaźnik dystansu władzy określa relacje między przełożonymi i podwładnymi, władzą i obywatelem.

Jest on wskaźnikiem obrazującym stopień autorytarności zwierzchników oraz oczekiwany stopień posłuszeństwa na przykład w relacjach rodzic – dziecko. Definiuje on również stopień kooperacji społecznej różnych grup oraz wskaźnik nietolerancji dla nierówności obywatelskiej. Nasz wskaźnik PDI jest wyższy od średniej europejskiej o około 10%. Co to znaczy? Znaczy to, że Polska to społeczeństwo kastowe podkreślające różnice w statusie społecznym.

Co dziwnej jednak według badań Hofstede lubimy władzę posiadać, ale gorzej u nas z tolerancją nadrzędności i posłuszeństwem, co spowodowane jest dużym wskaźnikiem indywidualizmu. Indvidualism Kolektywizm i indywidualizm ukazanie zależności między jednostką, a grupą. Wskaźnik ten określa, czy społeczeństwo postrzega jednostkę przez pryzmat jej bytności w danej grupie, czy zgodnie z jej własnymi przymiotami, jako niezależnie funkcjonujący byt. Indywidualiści to jednostki niezależne, samowystarczalne oraz wyzwolone z obyczajowości, praw i zakazów.

Kolektywiści natomiast postrzegają samych siebie jako część pewnej grupy, identyfikują się z nią. W przypadku Polski wskaźnik IDV to 60%, co znaczy, że w większości postrzegamy świat z perspektywy indywidualisty. Praca powinna dawać nam poczucie rozwoju, kreatywność powinna być promowana łącznie z własną inicjatywą.

Nie boimy wyrażać swoich osądów i spostrzeżeń. Masculinity Dualistyczny wskaźnik kobiecości i męskości, wcale nie opiera się na danych statystycznych dotyczących przewago danej płci w społeczeństwie. Holenderski naukowiec wyodrębnił cechy wpływające na nasze współistnienie i podzielił je na podmioty obu płci. Społeczeństwa kobiece koncentrują się na uczuciach i zachowaniu harmonii. Kraje męskie natomiast, to takie gdzie lubimyi rywalizować, ceniona jest stanowczość i asertywność.

Wskaźnik dla Polski, to ponad 60%. Jesteśmy mocno sfokusowani na karierze, mamy wysokie ambicje. Uncertainty Avoidance Index Najprostsza definicja tego współczynnika unikania niepewności, to pytanie jak radzimy sobie z nowymi sytuacjami? Dana wartość określa akceptację nieprzewidywalności.

UAI mamy szczególnie wysokie, co pozwala pokusić się o stwierdzenie, że boimy się przyszłości. Posiadamy spory poziom niepokoju, publicznie okazujemy emocje oraz spożywamy duże ilości alkoholu. Long Term Orientation To bonus Michaela Bonda, który uzupełnił twierdzenie Hofstede. Orientacja czasowa opisuje nasz stosunek do czasu, ale i tradycji. Czy jesteśmy punktualni jak Niemcy, czy jak Włosi nieważne kiedy, ważne że jesteśmy? Działamy na zasadzie raczej krótkoterminowej.

Liczy się biznes, a żeby go zrobić nie musimy wiedzieć o sobie wszystkiego. Szanujemy nasze tradycje, ustatkowanie i równowagę. Niezależnie od tego jak nas opisują wykresy Hofstede, inni widzą nas tak jak my postrzegamy samych siebie. Działając często nie myślimy o tym jakie przyniesie to ze sobą skutki. Ważnej jest, aby pamiętać, że każdemu należy się szacunek, jako wartość nadawana z góry. Niezależnie z kim i gdzie jesteśmy bądźmy tolerancyjni dla inności, a rzut oka na stronę internetową wymienionego wyżej holendra też nie zaszkodzi.

 

ZielonyDziennik.pl, Piotr Głowacki