Dopłaty dla energooszczędnych

0
2040
views

Energooszczędny dom nie jest drogi w utrzymaniu. Nie pochłania ogromnych rachunków za ogrzewanie i prąd. Przeciwnie, jeśli zostanie wyposażony w odpowiednie instalacje fotowoltaiczne od Sunday Polska, na wyprodukowanej w nich energii można nawet zarabiać.

Inwestycja w panele fotowoltaiczne – kiedy się zwróci?

Inwestorzy, zanim podejmą decyzję o zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, zazwyczaj najpierw przeliczają, po jakim czasie wydana kwota zwróci się. Obecnie okres ten wynosi około 20 lat. Tak odległy termin może zniechęcać do poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Niezdecydowanych może przekonać program Prosument przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W jego ramach można otrzymać dofinansowanie zakupu i montażu instalacji i mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej w ramach jednej wspólnej lub dwóch osobnych instalacji.

Program dofinansowania mikroinstalacji Prosument – co warto wiedzieć?

Z Prosumenta nie można natomiast otrzymać wsparcia dotyczącego wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Budżet programu wynosi 800 mln zł i będzie realizowany do 2020 roku. Prosument ma się przyczynić do ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie z Prosumenta może dotyczyć zakupu pomp ciepła, źródeł ciepła opalanych biomasą i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, a także systemów fotowoltaicznych, małych elektrowni wiatrowych i układów mikrokogeneracyjnych (m.in. mikrobiogazowni) o mocy elektrycznej do 40 kWe. Wsparcie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych. Wysokość bezzwrotnej dotacji jest uzależniona od rodzaju źródła energii i może wynosić od 15 procent (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne) do 30 procent (źródła energii).

Kto zdąży ze złożeniem wniosku do końca grudnia, ten skorzysta z wyższych, obowiązujących w 2015 roku stawek, wynoszących odpowiednio 20 i 40 procent. Pozostałą część otrzymanego dofinansowania stanowi preferencyjna pożyczka o oprocentowaniu w wysokości 1% i maksymalnie piętnastoletnim czasie spłaty.

Jak zarobić na przydomowej produkcji energii?

Na energii można także zarabiać. Począwszy od 2015 roku przez piętnaście lat obowiązują stałe ceny zakupu energii wyprodukowanej w przydomowych instalacjach. Dzięki nim prosumenci mogą korzystnie sprzedawać nadwyżki energii. Za kilowatogodzinę prądu wyprodukowanego w instalacji do 3 kW otrzymają 75 groszy. Gwarantowane ceny skupu energii dotyczą pierwszych 100 tys. prosumentów, później mogą ulec obniżeniu.

Planujesz budowę domu? Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Szukasz gotowego projektu domu?