Więźniowie będą musieli zapracować na swoje utrzymanie

0
1276
views

Program zwiększenia liczby pracujących osadzonych w zakładach karnych do poziomu innych krajów Unii Europejskiej przedstawiła właśnie Służba Więzienna. Miesięczny koszt utrzymania jednego więźnia, to 3150 zł, jest to o wiele mniej niż utrzymanie jednego wychowanka w domu dziecka.

Na dzień dzisiejszy w polskich zakładach karnych nie pracuje ok. 70 proc. więźniów. Pracujących jest 36 proc. W innych krajach np. Niemczech pracuje 60 proc. osadzonych, to prawie tyle, ile w Polsce korzysta z darmowego utrzymania. Celem programu jest wzrost powszechności tego zatrudnienia.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba skazanych zdolnych do pracy mogła tę pracę wykonywać. Praca jest najlepszym sposobem na to, żeby osoby pozbawione wolności mogły regulować swoje finansowe zobowiązania’’ – powiedział dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu SW, płk. Andrzej Leńczuk.

Pomysł wydaje się być bardzo dobry, ponieważ w 2015 r. budżet przez zakłady karne i areszty został obciążony na ponad 2,7 mld. zł. Roczny koszt utrzymania jednego więźnia na chwilę obecną wynosi 13,8 tys. zł.

Zd24