Ubezpieczenie auta – jak prawidłowo zgłosić szkodę, by dostać odszkodowanie?

0
1246
views

Zgodnie z prawem osobie poszkodowanej w wypadku komunikacyjnym przysługuje wypłata odszkodowania z OC sprawcy. Otrzymane pieniądze można przeznaczyć nie tylko na naprawę samochodu, ale również na jego holowanie czy wynajęcie samochodu zastępczego.


Podpowiemy, jakie kroki powinna wykonać osoba poszkodowana, aby otrzymać odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem szkody

Jeśli zdarzenie drogowe nie wymaga przyjazdu policji, niezbędne będzie uzyskanie danych sprawcy (imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru, daty wydania i ważności prawa jazdy, numeru polisy OC oraz nazwy zakładu ubezpieczeń, w którym wykupił OC). Warto także przygotować notatkę, opisującą przebieg zdarzenia. Taka notatka nie wymaga specjalnego formularza – może zostać spisana na zwykłej kartce.

Do kogo zgłosić szkodę?

Podstawowa zasada głosi, że szkodę należy zgłosić do zakładu ubezpieczeń, w którym wykupił polisę sprawca kolizji. Może się zdarzyć także, że osoba poszkodowana będzie mogła zgłosić szkodę u swojego ubezpieczyciela. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, a następnie sam rozliczy się z firmą, w której sprawca miał wykupione OC.

Uwaga: na zgłoszenie szkody związanej z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu, jego części lub wyposażenia, które zostało ujęte w polisie, ubezpieczony ma aż 3 lata. Szkodę jednak warto zgłosić jak najszybciej. Dzięki temu możliwa będzie sprawna wypłata odszkodowania i naprawa uszkodzonego samochodu.

W jaki sposób przekazać informacje o szkodzie?

Informację o szkodzie można zgłosić na kilka sposobów. Do najpopularniejszych należą:

* kontakt telefoniczny;

* wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez ubezpieczyciela adres;

* pisemne zgłoszenie, przesłane pocztą na adres siedziby ubezpieczyciela;

* wysłanie faksu na numer wskazany przez ubezpieczyciela;

* zgłoszenie szkody w jednym z oddziałów.

Aby zgłosić szkodę niezbędne będą:

* dane osobowe osoby poszkodowanej;

* imię, nazwisko i PESEL sprawcy;

* numer polisy OC sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego;

* numer i data ważności prawa jazdy osoby poszkodowanej i sprawcy;

* numery rejestracyjne i marki obu pojazdów;

* data i okoliczności zdarzenia.

Jeśli do zdarzanie została wezwana policja, niezbędne okaże się także podanie danych jednostki policji, która pojawiła się na miejscu.

Spotkanie z rzeczoznawcą

Po kilku dniach od zgłoszenia szkody z osobą poszkodowaną kontaktuje się rzeczoznawca. Jego zadaniem jest dokonanie oględzin samochodu i ocena realnych strat i stopnia uszkodzenia auta. W przypadku niewielkich szkód bardzo często wystarczą jedynie zdjęcia, dokumentujące wygląd samochodu. Na podstawie oględzin rzeczoznawcy (lub zdjęć) ubezpieczyciel podejmie decyzję o wysokości przyznanego odszkodowania.

Wskazane jest, by przed spotkaniem z rzeczoznawcą nie dokonywać w samochodzie żadnych napraw. Jeśli wykonanie takich czynności okaże się niezbędne, warto udokumentować stan auta bezpośrednio po kolizji.