Proces recyklingu makulatury krok po kroku

0
7987
views

Recykling makulatury jest procesem generującym nie tylko korzyści finansowe. Pozyskane w ten sposób włókna celulozowe są dużo tańsze niż te uzyskane z surowca pierwotnego. Kolejną bardzo istotną kwestią jest ochrona zasobów naturalnych oraz środowiska.

Na czym polega recykling papieru

Makulatura najpierw musi zostać dostarczona do wyspecjalizowanych punktów zbioru odpadów celulozowych, w których prowadzony jest proces wstępnego sortowania. Dokonuje się tego w oparciu o poszczególne odmiany jakościowe surowca na kategorie: A, B, C lub D. Kolejnym etapem jest oczyszczenie i sprasowanie makulatury, która nawijana jest na bele. W tej postaci surowiec trafia do papierni, w których dokonywany jest recykling makulatury.

Etapy recyklingu makulatury

Etap 1 – Rozwłóknianie

W instalacjach rozwłókniających (nisko lub wysokostężeniowych bądź bębnach rozwłókniających) przeprowadzany jest proces mieszania papieru z gorącą wodą. W wyniku tego wyodrębnione zostają włókna celulozowe, a następnie zostaje on oczyszczony i rozdrobniony.

Etap 2 – Mechaniczne oczyszczanie i sortowanie właściwe

Z papierowej masy za pomocą hydrocyklonów usuwane są różnego typu elementy, np. piach, kamyki, szkło, tekstylia, drewno, metale, np. zszywki, spinacze oraz inne ciężkie elementy. Po takim oczyszczeniu masa umieszczana jest w sortownikach oraz podlega frakcjonowaniu. Frakcjonowanie pozwala na podzielenie papierowej masy ze względu na długość włókien celulozowych.

Etap 3 – Odbarwianie w procesie flotacji – nie zawsze konieczne

Jeżeli produktem finalnym ma być papier pakowy bądź tektura falista, etap ten jest pomijany. W przypadku, gdy konieczne jest ponowne nadanie papierowi białej barwy (np. do produkcji gazet, papieru do pisania, bibułek), stosuje się flotację. Polega ona na rozdzieleniu rozdrobnionych ciał stałych za pomocą techniki różnicującej zwiżalność składników. Po odbarwieniu masa jest myta za pomocą pras lub filtrów i czasem również zagęszczana.

Etap 4 – Bielenie (opcjonalne)

Nadawanie masie papierowej białej barwy odbywa się przy użyciu substancji chemicznych. Najczęściej są to: kwas formamidynosulfonowy, nadtlenki (np. wodoru) bądź podsiarczyn sodowy. Bielenie stosowane jest wyłącznie w przypadku papieru, którego przeznaczenie wymaga wysokiej jakości. Masę, która zawiera znikome ilości celulozy, wybiela się przy użyciu ozonu i tlenu.

Etap 5 – Ostateczne oczyszczanie i odwadnianie

To proces, w którym masa papierowa jest sortowana. Za pomocą filtrów tarczowych lub ślimakowych pras usuwa się z niej wodę oraz zagęszcza.

Na koniec przeprowadza się wyławianie włókien, co ma bezpośredni wypływ na zminimalizowanie ilości odpadów. Następnie masa jest prasowana z czego wytwarzany jest produkt końcowy.

 

 

red