ZUS celowo wypłaca coraz mniej rent z tytułu niezdolności do pracy

0
1717
views

Można by powiedzieć, że renciści pobierający świadczenia z tytułu niezdolności do pracy w zawrotnym tempie wracają do zdrowia, głównie ze względu na wyjątkowo niskie świadczenia jakie im wypłaca im obecnie ZUS.

Tylko w ciągu ubiegłego roku liczba rencistów pobierających wyżej wymienione świadczenia zmniejszyła się o 100 tys. osób.

Faktem jest, że w grudniu 2016 r. ZUS wypłacał renty 913 tys. osób. Z kolei ostatnie dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za grudzień 2017 r. wskazują, że liczba rencistów spadła do 814 tys.

ZUS tłumaczy, iż spadek liczby rencistów pobierających świadczenia z tytułu niezdolności do pracy to nic innego jak efekt ustawy obniżającej wiek emerytalny. Według pracowników ZUS osoby na rentach przechodzą na emeryturę.

Dane wskazują jednak, że to nie jedyny powód. ZUS przyznaje coraz mniej rent na co wskazują dane np. Od 2004 r. 60,5 tys. osób rocznie przechodziło na rentę z tytułu niezdolności do pracy, teraz o 15 tys. mniej.

 

Julian Z. Pankiewicz, Wiadomości