Jak w 2021 roku prezentuje się polski rynek pracy? Jakie zmiany nas czekają?

0
1589
views

Polski rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Jego specyfika zależy od wielu czynników m.in. społecznych i politycznych. Szykowane przez władze zmiany, jak choćby Nowy Polski Ład, sprawią, że rynek pracy w Polsce ulegnie kolejnym przekształceniom. Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości dotyczących pracy.

Rynek pracy w Polsce: co powoduje zmiany?

W ostatnich miesiącach mogliśmy zaobserwować duże zmiany w niemal każdej dziedzinie życia. Za wiele z nich odpowiada pandemia COVID-19. Nie inaczej jest w przypadku polskiego rynku pracy. Chcąc być na bieżąco, regularnie sprawdzaj informacje z działu: wiadomości praca – wiedząc, jakie zmiany się szykują, będziesz mógł szybko reagować w taki sposób, by nic na zachodzących przeobrażeniach nie stracić.

Wybuch pandemii z pewnością przyczynił się do obserwowanych na rynku pracy w Polsce zmian, jednak nie był to jedyny czynnik, który je spowodował. Pamiętajmy, że bardzo ważną rolę odgrywa również rozwój technologiczny, który sprawia, że potrzebni są innego rodzaju specjaliści niż dotychczas, czy też czynnik demograficzny – starzenie się społeczeństwa.

Jak wygląda polski rynek pracy w 2021 roku?

Na rynku pracy w Polsce odnotowano zmiany, których nie przewidzieli nawet eksperci. Spodziewano się m.in. zwiększenia stopy bezrobocia, które miało być spowodowane dużo wyższą niż dotychczasowa płacą minimalną. Tymczasem analizy Eurostatu wskazują na odmienny rozwój sytuacji: w 2020 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 3,1%, a w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej – średnio 7,3%. Bezrobocie w naszym kraju po raz pierwszy w historii było niższe od średniej europejskiej.

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że według wiadomości z rynku pracy Polska wciąż jest państwem o przeciętnym poziomie aktywności zawodowej i niskiej wydajności pracy. Warto podkreślić, że na naszym rynku pracy wciąż najwięcej jest umów czasowych, a duży odsetek pracowników pracuje w oparciu o umowy cywilno-prawne lub w schemacie B2B (jako osoby samozatrudnione).

Wiadomości z rynku pracy: najważniejsze zmiany

Regularne śledzenie wiadomości (o pracy) pozwala na zaobserwowanie najważniejszych zmian na rodzimym rynku. Odnotowuje się przede wszystkim większą elastyczność zatrudnienia (m.in. wzrost liczby osób samozatrudnionych i udziału pracowników niepełnoetatowych w rodzimym rynku pracy), większy nacisk na rozwój zawodowy społeczeństwa.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój technologiczny i sprawiła, że wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w sektorze technologii informatycznych, e-commerce oraz logistyki. Ze względu na sytuację epidemiczną duża część osób zatrudnionych bardzo szybko zmieniła tryb pracy – wiele firm wdrożyło pracę zdalną, a część z nich na tyle dobrze przystosowała się do nowej sytuacji, że planuje pozostanie przy aktualnym modelu pracy, lub wprowadzenie systemu hybrydowego.

Co ważne, analiza PwC wskazuje, że młodzi pracownicy są pozytywnie nastawieni do zmian: tylko 6% z nich nie podjęłoby się pracy w pełni zdalnej, a dla 44% jest ona lepsza od tradycyjnego modelu pracy.

Zmiana zapotrzebowania na pracowników

Wśród kolejnych ważnych transformacji wymienia się automatyzację, m.in. w sektorze handlu. I choć w przyszłości może ona spowodować, że część stanowisk stanie się niepotrzebna, to już teraz widać kolejne związane z nią zmiany – zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów: inżynierów, techników oraz informatyków (głównie programistów).

Polski rynek pracy – perspektywy

Polski rynek pracy jest bardzo dynamiczny. Zapowiadany Nowy Ład ma podnieść kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł rocznie, co oznacza, że nie trzeba będzie go odprowadzać od najniższych płac. Mówi się również o uregulowaniu pracy zdalnej, choć jeszcze nie wiadomo, jak zmieni się polskie prawo w tym zakresie. Rząd deklaruje także wsparcie zawodowe dla osób młodych.

Nowe zasady mają sprawić, że płace pracowników zarabiających do 6 tys. zł będą wyższe, a pensje tych, którzy zarabiają ponad 12 tys. zł: niższe niż dotychczas. Wzrośnie kwota wolna od podatku, co ma być ukłonem w stronę przedsiębiorców.

Nowy Ład ma sprawić, że na rynku pracy w Polsce wzrośnie liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zmniejszy się liczba fikcyjnie samozatrudnionych oraz pracujących w oparciu o umowy cywilno-prawne. Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy jego założenia wejdą w życie – warto śledzić wiadomości z rynku pracy, by być na bieżąco z nadchodzącymi zmianami.

Artykuł sponsorowany