Uszkodzony silnik a odszkodowanie z AC – co musisz wiedzieć?

0
4319
views

Silnik jest bardzo drogim elementem samochodu, dlatego warto zabezpieczyć się przed koniecznością pokrycia kosztów jego naprawy. W tym celu idealnie sprawdza się ubezpieczenie AC, jednak trzeba pamiętać, że nie obowiązuje ono w każdej sytuacji. Kiedy silnik może zostać naprawiony za środki z polisy?

Jak działa ubezpieczenie AC podczas zniszczenia silnika?

Silnik może ulec awarii z winy producenta lub w wyniku wielu innych zdarzeń, które nie zostały spowodowane przez samego właściciela pojazdu. Wówczas posiadanie ubezpieczenia AC pozwala na pokrycie kosztów naprawy przez towarzystwo. Istnieją jednak zdarzenia, w związku z którymi nie można liczyć na taką pomoc. Są to wszelkie uszkodzenia wynikające z niedbalstwa właściciela, czego doskonałym przykładem jest chociażby zalanie na skutek jazdy w niesprzyjających warunkach. Jeśli więc świadomie wjedziesz do głębokiej kałuży, ubezpieczenie AC nie zadziała. Koszty ewentualnych napraw będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Uszkodzony silnik a odszkodowanie z AC to dość skomplikowana kwestia, której szczegóły różnią się w zależności od posiadanej polisy. Każde towarzystwo prezentuje bowiem zupełnie inny zakres ochrony, wskazując także ewentualne wyłączenia. W niemal wszystkich ofertach znajduje się zapis na temat braku możliwości pokrycia kosztów napraw w sytuacji, gdy uszkodzenia powstały z winy właściciela pojazdu. Czasem jednak szczegóły są nieco mniej restrykcyjne. Z tego powodu dobrym pomysłem jest czytanie ofert i dobre zastanowienie się przed wyborem jednej z nich.

Ubezpieczenie AC zwykle nie obejmuje zniszczeń silnika, które wynikają z:

  • rażącego niedbalstwa,
  • zassania wody,
  • szkody wyrządzone umyślnie,
  • zniszczenia wynikające z normalnej eksploatacji.

Ubezpieczenie AC jest więc opłacalne, ale jedynie w sytuacji, gdy silnik zostanie zniszczony w wyniku przypadkowych zdarzeń, które nie są winą właściciela. Wówczas można liczyć na pokrycie dość dużych kosztów naprawy tego elementu samochodu.

Szczegóły ubezpieczenia AC a wybrana polisa

Ubezpieczenie AC może znacznie różnić się w zależności od wybranej firmy czy pakietu. Wszystko wynika z faktu, że nie jest to polisa odgórnie regulowana przez prawo. Istnieje więc opcja, że niektóre oferty będą znacznie korzystniejsze niż inne. Z tego powodu dobrym pomysłem okazuje się porównywanie poszczególnych propozycji jeszcze przed skorzystaniem z oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego. W ten sposób można oszczędzić nawet kilkaset złotych i wybrać polisę o szerokim zakresie.

Zdarzenia dotyczące uszkodzenia silnika, w trakcie których można wnioskować o pokrycie kosztów napraw, powinny być zawarte w umowie. Z tego powodu tak ważne jest zapoznanie się z dokładnym zakresem obowiązywania konkretnej polisy. Czasem może bowiem okazać się, że względnie tańsze ubezpieczenie ma lepsze przełożenie jakości na cenę niż wariant droższy. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne zarówno w internetowych porównywarkach, jak i bezpośrednio na stronach towarzystw ubezpieczeniowych.

Uszkodzenie silnika a szkoda całkowita

Zdarzają się sytuacje, w których naprawa silnika okazuje się zupełnie nieopłacalna. Jej koszt znacznie przewyższa bowiem wartość pojazdu. Jeśli masz ubezpieczenie AC, towarzystwo może orzec szkodę całkowitą. Wówczas zostanie wypłacone odszkodowanie z potrąceniem wartości wraku. W ten sposób można liczyć na dodatkowe pieniądze. Składka na ubezpieczenie AC to zaledwie kilkaset złotych rocznie, dlatego w większości przypadków warto zdecydować się na taką opcję.

Jeśli jednak naprawa jest mniej skomplikowana i warto ją przeprowadzić, można zdecydować się na taki krok. Wówczas towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie. Zazwyczaj w polisach jest bowiem wskazana maksymalna wartość szkód, które mogą zostać opłacone przez firmę. W wielu sytuacjach korzystniejsze jest zatem wybranie rozszerzonego pakietu i dopłacenie kilkuset złotych rocznie, by w późniejszym czasie móc skorzystać z większego odszkodowania.

Materiał zewnętrzny