Zjazd doktorantów

0
790
views

Konferencja. 22 października Koło Naukowe Młodych Filologów oraz Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje I Ogólnopolską Bydgoską Konferencję Doktorantów z dziedziny Językoznawstwa. Spotkanie odbędzie się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Opłata konferencyjna 100 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów przygotowania konferencji, materiałów konferencyjnych dla uczestników, bufetu podczas przerw kawowych oraz publikacji w postaci recenzowanej monografii.

Wszyscy zainteresowani powinni przesłać zgłoszenie do 15 września 2011 roku.

 

 

k.k.