23. Bieg Powstania Warszawskiego

0
818
views

27.07 zapraszamy na XXIII Bieg Powstania Warszawskiego, który odbędzie się pod patronatem Prezydent m. st. Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. Celem biegu jest upamiętnienie 69. rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego.

Bieg odbędzie się na dystansach 5000 metrów /jedna pętla/ lub 10000 metrów – /dwie pętle/. Dystans 5000 metrów jest obowiązujący dla rywalizacji zawodników na wózkach (kobiety i mężczyźni). Obie trasy posiadają atest PZLA. Wybór dystansu jest obligatoryjny, nie ma możliwości zmiany dystansu w trakcie biegu. Zawodnicy na dystansie 5000 metrów startują o godzinie 20.40 z ul. Konwiktorskiej. Zawodnicy na dystansie 10000 metrów startują o godzinie 21.00 z ul. Bonifraterskiej. Meta obu dystansów będzie znajdować się na ulicy Konwiktorskiej. Trasa przebiega ulicami: . Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskiego Przedmieścia i Karowej, następnie do Wybrzeża Gdańskiego i ul. Sanguszki do Konwiktorskiej. Uczestnicy biegną ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu nie wkraczają na chodniki. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji. UWAGA: Duże różnice wzniesień na odcinku Wybrzeże Gdańskie – Konwiktorska oraz Karowa.

Fot. wosir.waw.pl