UE: Będą dodatkowe fundusze dla Polski

0
1370
views

Na lata 2011-13 dla trzech nowych krajów UE, głównie Polski, a także Słowacji i Czech, będą dodatkowe fundusze spójności (łącznie maksymalnie 3 mld euro)– ogłosił w czwartek komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski. Wyjaśnił, że wynika to z lepszej niż zakładano w 2005 roku (kiedy wynegocjowano obecne wieloletnie plany budżetowe 2007-13) dynamiki wzrostu gospodarczego. "Na 2011-13 będzie dodatkowa suma funduszy strukturalnych" – powiedział Lewandowski polskim dziennikarzom.

– "To maksymalnie 3 mld euro dla trzech krajów". KE wciąż nie ustaliła, ile z tej sumy dokładnie przypadnie Polsce, ale biorąc pod uwagę wielkość naszego kraju w porównaniu z Czechami i Słowacją, można oczekiwać, że będzie to przynajmniej połowa. Te dodatkowe środki dla trzech nowych krajów będą pochodzić z niewykorzystanych w poprzednich latach funduszy we wszystkich 27 krajach członkowskich.

W 2005 roku, po miesiącach ciężkich negocjacji budżetu 2007-13, Polsce przyznano w ramach polityki spójności 59,7 mld euro, najwięcej spośród wszystkich krajów UE (cala pula dla 27 krajów UE to 308 mld euro). Ale Polska zakwestionował wówczas wykorzystywane do obliczeń alokacji unijne prognozy dynamiki wzrostu i kursu walutowego. I dlatego w specjalnym porozumieniu międzyinstytucjonalnym znalazł się zapis (art. 17), że w połowie trwania perspektywy finansowej, alokacje zostaną skorygowane, jeśli wzrost gospodarczy będzie odbiegał o 5 punktów procentowych od założeń. Komisja Europejska już w najbliższym czasie powinna dokonać tej korekty.

Co ważne – podkreślił Lewandowski – nie wymaga ona zgody innych instytucji unijnych. Podczas pierwszego od objęcia funkcji komisarza ds. budżetu spotkania z polskimi korespondentami, Lewandowski poinformował też, że przygotowany przez KE projekt nowego wieloletniego budżetu na lata po 2013 roku "powinien ujrzeć światło dzienne wiosną 2011 roku". Inga Czerny, Michał Kot

Więcej na: PAP