48 proc. źle ocenia rząd, 38 proc. – dobrze

0
1443
views

48 proc. respondentów źle ocenia działalność rządu; dobrą opinię wystawia Radzie Ministrów 38 proc. – wynika z sondażu TNS OBOP. W ocenie 50 proc. ankietowanych Donald Tusk dobrze wypełnia obowiązki premiera, przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych.

Wśród osób mających negatywną opinię o rządzie, 35 proc. „raczej” a 13 proc. „zdecydowanie” źle ocenia jego prace. Natomiast w grupie osób pozytywnie oceniających Radę Ministrów, 2 proc. ocenia jej działalność „zdecydowanie” a 36 proc. „raczej” dobrze. 14 proc. ankietowanych nie wyraziło opinii.

Notowania rządu pogorszyły się w stosunku do poprzedniego sondażu z kwietnia. Grupa osób źle oceniających prace Rady Ministrów zwiększyła się o 4 punkty proc., natomiast osób wystawiających pozytywną opinię jest mniej o 3 punkty proc.

Opinie ankietowanych o rządzie różnią się w zależności od stopnia zainteresowania polityką. Z aprobatą o obecnym gabinecie wypowiada się 27 proc. osób, które w ogóle interesują się zagadnieniami politycznymi, natomiast wśród respondentów bardzo zainteresowanych sprawami ze świata polityki, odsetek takich ankietowanych wynosi dużo więcej – 53 proc.

Dobre oceny wystawiają rządowi – zdecydowanie częściej niż inni – sympatycy PO (68 proc.) oraz osoby o poglądach centroprawicowych (55 proc.). Krytyczne zdanie o funkcjonowaniu obecnego gabinetu – częściej niż ogół badanych – mają zwolennicy PiS (66 proc.) oraz respondenci o poglądach prawicowych (54 proc.).

Wśród respondentów, którzy dobrze oceniają to, jak Donald Tusk wykonuje obowiązki premiera, 7 proc. uważa, że robi to „zdecydowanie” dobrze, a 43 proc., że „raczej dobrze”. Natomiast w grupie osób krytycznie wypowiadających się o szefie rządu, 13 proc. sądzi, że „zdecydowanie” źle wypełnia on swe obowiązki, a 27 proc. uważa, że Tusk robie to „raczej” źle. 10 proc. nie wyraziło opinii.

W porównaniu z poprzednim miesiącem o 5 punktów proc. mniej jest osób, które dobrze oceniają pracę premiera; jednocześnie o tyle samo zwiększyła się grupa respondentów mających negatywną opinię o tym, jak Donald Tusk wypełnia obowiązki szefa rządu.

TNS OBOP zauważa przy tym, że choć notowania premiera pogorszyły się w maju w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca, są one jednak lepsze niż oceny, które respondenci wystawiali Tuskowi w marcu tj. przed katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

WIĘCEJ: www.pap.pl