Mój przyjaciel szef

0
1372
views

Zdecydowana większość internautów stawia na pełny profesjonalizm kontaktów z szefem w pracy, wynika z ankiety przeprowadzonej przez serwis Pracuj.pl. Różni ich jednak podejście do relacji z przełożonym już po wyjściu z biura.

Internauci, którzy wzięli udział w ankiecie Pracuj.pl dzielą się na dwie grupy: zwolenników koleżeńskich relacji z przełożonym oraz przeciwników spoufalania się z szefem. Zdecydowana większość, bo 72% ankietowanych deklaruje koleżeńskie stosunki z przełożonym „po pracy”, jednak już na bliższą zażyłość z przełożonymi stawia niecałe 3% badanych. Prawie co czwarty pytany w ankiecie twierdzi natomiast, że poza pracą nie utrzymuje kontaktów z szefem, a 1,5 % uważa, że z „szefem trudno o dobre relacje”.

Większość osób, które wzięły udział w dyskusji na profilu Pracuj.pl w serwisie społecznościowym Facebook również twierdzi, że przyjaźń z szefem jest możliwa, ale zacieśnianie kontaktów jest korzystne wtedy, gdy obie strony potrafią oddzielić życie zawodowe od prywatnego. Z drugiej strony uczestnicy dyskusji wspominający wspólne wypady na narty czy integracyjne piwo są bardziej skłonni do budowania przyjaźni z szefem. Niektórzy są gotowi zaprosić szefa nawet na wieczór kawalerski. Jak więc znaleźć równowagę pomiędzy postawą zdystansowaną a chęcią integracji?

Ludzie, nie roboty

Wątpliwości czy utrzymanie zrównoważonych proporcji między przyjaźnią, a profesjonalizmem jest realne, ma Olga Libich – Bluszcz, psychoterapeutka z ośrodka Poza Centrum. – Trudno wyznaczać jakąś zasadę dotyczącą stopnia prywatnej zażyłości w relacjach w miejscu pracy, bo ludzie wchodzą ze sobą w relacje w sposób naturalny i spontaniczny, nawet w najbardziej formalnych okolicznościach. Jej zdaniem w codziennych relacjach w pracy należy przede wszystkim unikać konfliktu ról: jeżeli pozostajemy w obszarze aktywności zawodowej pracodawca powinien wejść w rolę szefa, a pracownik przyjąć pozycję podwładnego. W sytuacjach, które nie wiążą się z obowiązkami zawodowymi obydwoje mogą się traktować na równi, po koleżeńsku.

Przyjaźń może wpływać na zwiększenie efektywności naszej pracy pod warunkiem, że w każdym jej wymiarze zachowane zostaną szacunek i partnerskie podejście. Zdaniem Agnieszki Bieniak, menedżera działu HR w Grupie Pracuj, koleżeńskie relacje powinny panować między wszystkimi pracownikami, jednak nie powinny się przeradzać w zażyłość z szefem. W pracy postrzeganie naszej osoby w dużym stopniu uzależnione jest od oceny naszej efektywności i sprawności biznesowej, a także umiejętności zgodnego współdziałania z innymi członkami zespołu. Sytuacja, w której nasz dotychczasowy „szef-przyjaciel”, podejmie niekorzystną dla nas decyzję zawodową, spowoduje znaczne obniżenie temperatury wzajemnych relacji – wyjaśnia Agnieszka Bieniak.

Metodologia:
Ankieta przeprowadzona przez Pracuj.pl w okresie 7 czerwca – 21 czerwca 2010. W ankiecie udział wzięło 594 użytkowników serwisu Pracuj.pl.