Jak złożyć wniosek o dotację na e-biznes?

0
1454
views

O dofinansowanie w ramach unijnego działania 8.1 POIG mogą starać się mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy złożą wniosek nie później niż rok od założenia firmy.

W tym roku po raz pierwszy nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego, który rozpoczyna się 30 lipca, a kończy 30 września (więcej naborów na e-biznes już w tym roku nie będzie). Co to oznacza dla składających wnioski? Że nie muszą się śpieszyć i tym samym stać w długich kolejkach, jak to miało miejsce w poprzednich naborach. Niezależnie bowiem od tego, czy złożą dokumenty na początku sierpnia, czy pod koniec września, będą mieli takie same szanse, jak pozostali chętni na dotację. Formuła konkursu zamkniętego polega bowiem na tym, że komisja oceniająca wnioski weźmie pod uwagę wszystkie wnioski, jakie napłynęły w wyznaczonym terminie. Liczyć się będzie przede wszystkim jakość wniosku, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Do tej pory było inaczej. Gdy napłynęła określona liczba wniosków, przekraczając znacznie budżet dotacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zamykała nabór, który w efekcie trwał zaledwie kilka dni. Tym samym szanse na otrzymanie dotacji mieli tylko najszybsi – jakość wniosku siłą rzeczy miała drugorzędne znaczenie.

Kolejek przed urzędami nie będzie także z innego powodu. W tym roku wnioski o dotacje należy składać tylko przez Internet, a dokładnie – za pomocą Generatora Wniosków na stronie internetowej PARP https://poig81.parp.gov.pl, (posiłkując się instrukcją wypełniania wniosku, którą także znajdziemy na stronie PARP). Wypełniony wniosek należy koniecznie zarejestrować – data rejestracji jest jednocześnie datą złożenia wniosku. Na tym jednak nie koniec. Wniosek należy podpisać i wysłać w ciągu 10 dni od daty rejestracji. Jeśli osoba składająca wniosek posiada podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym, może to zrobić także za pośrednictwem Internetu. W tym celu musi założyć konto na stronie http://www.epuap.gov.pl i wypełnić formularz dla działania 8.1, a także złożyć niezbędne załączniki. Jeśli przedsiębiorca nie ma podpisu elektronicznego, musi wypełniony i zarejestrowany wniosek wydrukować i wraz załącznikami dostarczyć do właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Gdy wnioskodawca jest spółką prawa handlowego, właściwość RIF ustalana jest na podstawie siedziby spółki. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą decyduje o tym miejsce zamieszkania, natomiast w spółkach cywilnych – miejsce zamieszkania lub siedziba wspólnika, który jako pierwszy został wymieniony we wniosku. Wnioskodawcy muszą pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy: gdy już zarejestrują wniosek z generatorze, nie mogą go wycofać – np. z powodu zauważonych błędów – i złożyć kolejny raz.

Dlaczego? Bowiem przepisy przewidują, że dofinansowanie może dostać tylko przedsiębiorca, który złożył nie więcej niż jeden wniosek. Jeśli będzie ich więcej, z powodów formalnych zostaną odrzucone… wszystkie.

Szczegółowych informacji na temat dotacji na e-biznes udzielają Regionalne Instytucje Finansujące lub eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt do PARP:
Tel. (22) 432 89 37, (22) 432 89 92, (22) 432 89 93
Infolinia: 0 801 33 22 02
info@parp.gov.pl

Kontakt do RIF:
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących znajduje się na stronie PARP
www.parp.gov.pl w zakładce „Nasze działania”.