Wolne w Święto Trzech Króli niezgodne z konstytucją?

0
1281
views

Polska Konfederacja Prywatnych Przedsiębiorców Lewiatan chce zbadania zgodności z konstytucją ustawy o dniu wolnym w Święto Trzech Króli. Lewiatan złoży wniosek do Trybunału w tej sprawie w styczniu.

Według organizacji, ustawa jest niekorzystna dla przedsiębiorców, ponieważ oznacza straty ekonomiczne dla polskich firm. Według Lewiatana, utworzenie kolejnego dnia wolnego od pracy spowoduje, że polska gospodarka będzie mniej konkurencyjna dla inwestorów. Zniesienie obowiązku oddawania pracownikom dnia wolnego w zamian za święto przypadające w dzień powszedni, według Lewiatana nie złagodzi skutków stworzenia kolejnego dnia wolnego. Utworzenie kolejnego dnia świątecznego oznacza bowiem wstrzymanie pracy całych przedsiębiorstw, a nie pojedynczych pracowników. W dni świąteczne firmy ponoszą koszty stałe, na przykład koszty ogrzewania lub ochrony budynków, nie mogą przy tym zarabiać. Łączne straty przedsiębiorstw z powodu utworzenia dnia wolnego 6 stycznia, Lewiatan ocenia na 900 milionów złotych.

Lewiatan przypomina, że Polska zalicza się do państw o największej liczbie dni świątecznych w roku. Średnia liczba dni świątecznych dla krajów Unii Europejskiej wynosi 9,6 dnia, a Polska nawet bez wolnego w Święto Trzech Króli przekracza tę liczbę.

Źródło: IAR