Deweloperzy pod lupą UOKiK

0
1272
views

W ubiegłym roku prezes UOKiK wydała 44 decyzje odnośnie spółek deweloperskich. W 23 przypadkach kontrole zakończyły się nałożeniem kar pieniężnych.

Większość zastrzeżeń dotyczyło postanowień stosowanych przez deweloperów we wzorcach umów. Najczęściej stosowaną, nielegalną metodą deweloperską było obwarowanie w tekście umowy, że cena mieszkania może zostać podniesiona w przypadku zmiany stawki VAT. Następstwem takiej sytuacji był brak możliwości odstąpienia od umowy przez kupującego. Zdaniem prezes UOKiK takie praktyki są niezgodne z prawem. W przypadku zmiany istotnych warunków umowy (np. ceny czy lokalizacji), konsument powinien mieć możliwość odstąpienia od niej, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Kolejne uchybienie w działalności deweloperów dotyczyło zmian w metrażu mieszkania. Jeden ze skontrolowanych przedsiębiorców zastrzegał, że jeżeli zmiana w metrażu rzeczywistym oddanego do użytku mieszkania będzie się różnić o mniej niż 2%, to jego cena nie ulegnie zmianie. Dopiero różnica większa niż 2% oznaczałaby zmianę ceny mieszkania. W konsekwencji nabywca nie mógł być pewny ani ceny, ani wielkości kupowanego lokalu, jednocześnie nie mając możliwości odstąpienia od umowy. W rzeczywistości konsument ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli istotnie zostały zmienione jej warunki. Może również domagać się rekompensaty odpowiedniej do utraconych korzyści i poniesionych kosztów.
Niektórzy przedsiębiorcy gwarantowali sobie możliwość wydłużenia czasu oddania lokali do użytku, o ile było wynikało to z niezależnych od nich przeszkód. Przykładowo – jedna ze spółek stosowała we wzorcu umowy postanowienie, że nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w oddaniu mieszkania z powodu wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót w normalnym trybie. Jednak zgodnie z prawem, tego rodzaju okoliczności nie mogą być powodem, aby odpowiedzialność dewelopera została wyłączona. Zdaniem UOKiK, przedsiębiorca powinien przewidzieć tego rodzaju prawdopodobieństwo i uwzględnić je w realnym terminie wykonania zobowiązania.

www.ZielonyDziennik.pl , Emilia Szuper