Filary naszego zdrowia

0
1091
views

Nasze życie składa się z kolejno następujących po sobie etapów w przypadku zdrowia przedstawiamy 12 takich etapów – filarów:

1. Sposób myślenia i przekonania;

2. Wiara – w Stwórcę, w siebie i innych ludzi oraz to co się robi w życiu;

3. Równowaga – na poziomie duchowym, psychicznym, komórkowym (biochemicznym – zbilansowana dieta) i społecznym;

4. Harmonia – ze Stwórcą, sobą samym i otoczeniem;

5. Spokój wewnętrzny – niezależny od sytuacji zewnętrznej;

6. Miłość – do Boga, siebie i innych;

7. Relacje – z Bogiem, sobą samym i bliźnimi w domu, w pracy i w szkole oraz w swojej grupie społecznej;

8. Samorealizacja – realizacja własnych marzeń, celów i pragnień na tle zawodowym, rodzinnym i społecznym;

9. Szczęście;

10. Rekreacja ruchowa;

11. Odpoczynek, rozrywka i kultura;

12. Pieniądze.

Damian Jarczewski
Źródło: www.damianjarczewski.blogspot.com