"Wstrzymać beatyfikację Jana Pawła II"

1
1328
views

Jan Paweł II nie zasługuje na beatyfikację, głównie z powodu swej polityki przymykania oczu na seksualne wykorzystywanie nieletnich przez księży – uważa popularna felietonistka „New York Timesa” Maureen Dowd.

W felietonie zatytułowanym „Poczekajcie z tą aureolą” w niedzielnym numerze nowojorskiego dziennika autorka wypomina polskiemu papieżowi także jego konserwatywne stanowisko w kwestiach społeczno-obyczajowych, jak przerywanie ciąży, antykoncepcja, kapłaństwo kobiet, celibat i rozwody.

Dowd przyznaje, że Jan Paweł II był „godzien podziwu pod wieloma względami”, przypominając jego zasługi w walce z komunizmem i zniewoleniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej przez ZSRR. Wspomina też z aprobatą jego sceptyczny stosunek do kapitalizmu, krytykowanego za powiększanie nierówności społecznych.

Większą część tekstu zajmują jednak potępienia papieża za bierną postawę wobec księży-pedofilów. – Jan Paweł II z pewnością pozbawił się prawa do beatyfikacji, kiedy nie ustanowił prawnych norm w celu usunięcia pedofilów ze stanu kapłańskiego i przez wiele lat po prostu odwrócił się od tego problemu. Santo non subito! (Święty jeszcze nie teraz: replika na wezwanie do natychmiastowej kanonizacji papieża, co skandowano bezpośrednio po jego śmierci). Jak można być świętym, jeżeli nie ochraniało się niewinnych dzieci? – pisze autorka.

Źródło informacji: PAP

1 KOMENTARZ