To koniec leków za złotówkę

0
1313
views

Sejm RP po rozpatrzeniu licznych poprawek Senatu RP przyjął 12 maja br. ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Godnym zastanowienia jest fakt, że dopiero w trakcie prac w Senacie strona rządowa w wielu sprawach zmieniła nagle zdanie i zaakceptowała szereg rozwiązań wcześniej proponowanych przez stronę społeczną.

Na podkreślenie i uznanie zasługuje przeprowadzona w Senacie RP forma pracy i styl debaty nad ustawą. Rozpatrywano ją bez pośpiechu i presji czasu z udziałem zainteresowanych podmiotów w trzech senackich komisjach: zdrowia, gospodarki narodowej i ustawodawczej, w oparciu o opracowaną w Biurze Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu opinię prawną na temat zgodności z Konstytucją RP. Różni się ona w wielu przypadkach od opinii oraz ekspertyz innych uznanych autorytetów z dziedziny prawa gospodarczego i cywilnego.

Więcej na: www.Eurogospodarka.pl