4 kroki PROWadzące do sukcesu

0
1390
views

Dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw planujących rozwój, lub osób chcących w najbliższym czasie założyć własną firmę, nadchodzi najlepszy czas na poszukiwanie odpowiedniego wsparcia.

Dla aktywnych biznesowo mieszkańców terenów wiejskich bądź miejskich do 5 tys. mieszkańców,

Unia Europejska przygotowała wyjątkowo korzystne działanie – Działanie 312 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jak otrzymać tę pomoc? Specjaliści z firmy doradczej DC CONSULTANT Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych prezentują cztery kroki na drodze do rozwoju w ramach Działania 312 z PROW-u.

P jak Pomysł
Zanim przystąpimy do konkretnych działań warto dokładnie przeanalizować możliwości jakie stoją przed mikroprzedsiębiorcami chcącymi skorzystać z Działania 312 z PROW-u (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Nie każdy pomysł zrealizujemy bowiem przy pomocy tego konkretnego działania, ale i nie każde z możliwych rozwiązań przyjdzie nam od razu do głowy. Wszelkie wątpliwości rozwiejemy wnikliwie analizując broszurę informacyjną na temat Działania 312 z PROW-u. Jakie pomysły mają szansę na realizację? Wszystkie te, które są zgodne z listą działań objętych wsparciem, a są wśród nich:

usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
usługi dla ludności,
sprzedaż hurtowa i detaliczna,
rzemiosło lub rękodzielnictwo,
roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne,
usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
usługi transportowe,
usługi komunalne,
przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
magazynowanie lub przechowywanie towarów,
wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy,
rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Sam pomysł spożytkowania dotacji często pojawia się dopiero w momencie, gdy przedsiębiorca uświadomi sobie możliwość ubiegania się o nią. Wielu potencjalnych Beneficjentów nie podjęłoby działań, gdyby nie perspektywa otrzymania dofinansowania. W praktyce więc często pomysł poprzedza perspektywa jego realizacji. To NA CO ostatecznie zdecydujemy się wydać dofinansowanie zależy już od możliwości firmy, lista działań objętych dofinansowaniem jest bowiem bardzo długa – mówi Jacek Śledziński, Specjalista ds. Finansowania Przedsiębiorstw Sektora MŚP w DC CONSULTANT Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych.

R jak Rozpoznanie
Działanie 312 należy generalnie do prostych, i względnie łatwo dostępnych. Z założenia, w przeciwieństwie do innych, bardziej skomplikowanych działań, nie powinno wiązać się z długotrwałym procesem przygotowywania dokumentacji,o czym przekonać mogą się ci Beneficjenci, którzy wcześniej mieli do czynienia z innymi programami operacyjnymi, jak chociażby Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Ci, którzy z unijnego wsparcia korzystają po raz pierwszy, powinni w pierwszym kroku dokładnie zapoznać się z dokumentami poświęconymi Działaniu 312. Zawarte w nich informacje są o tyle istotne, że wskazują na wiele potencjalnych trudności, których początkowo Beneficjenci w ogóle nie biorą pod uwagę. Nim więc zdecydujemy się na snucie planów rozwoju swojej działalności, przeanalizujmy dokumenty pod kątem ograniczeń programu. Do istotnych kwestii należy na przykład sama kwota dofinansowania, która uzależniona jest od liczby stworzonych w oparciu o pozyskaną dotację etatów (dla przynajmniej 1 – do 100 tys. zł, i odpowiednio dla 2 i mniej niż 3 – do 200 tys. zł, a dla przynajmniej 3 – do 300 tys. zł). Warunki Działania 312 są na tyle korzystne, że działającym dotąd wyłącznie na terenie miasta przedsiębiorcom opłaci się rozważyć możliwość rozszerzenia swych usług na nowe obszary.

O jak Organizacja
Początek drogi do uzyskania dofinansowania polega na takim sformułowaniu celu pozyskania dotacji, by wpisał się w konkretne kategorie działań ujętych w regulaminie. Gdy więc poszukujemy środków na rozwój bądź stworzenie przedsiębiorstwa pamiętajmy, że nasze szanse rosną wraz z dopasowaniem celów do wymagań stawianych przed Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na tym etapie warto się także zastanowić nad tym, czy planowaną inwestycję da się zrealizować wyłącznie przy pomocy tego konkretnego dofinansowania. Większe inwestycje warto podzielić na mniejsze. Po ustaleniu zakresu inwestycji przychodzi czas na decyzję w kwestii sporządzania samego wniosku. Potencjalny Beneficjent ma dwa wyjścia – sporządzić wniosek sam, bądź powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie doradczej. Pierwsza z dróg wydaje się na pierwszy rzut oka lepszą, bowiem skoro Działanie 312 jest proste z założenia, sporządzenie wniosku nie powinno nastręczać wiele trudności. Problem polega jednak na tym, że procedura, o ile jest faktycznie uproszczona względem innych programów, także i w tym wypadku wymaga jednak fachowej wiedzy a także doświadczenia w kompletowaniu dokumentacji. Wiele projektów, które spełniają doskonale założenia Działania 312 z PROW-u odpada tylko dlatego, że wnioskodawcy nie dopełnili kryteriów formalnych. To frustrujące, tym bardziej że w dotychczasowych naborach szansa otrzymania dotacji po spełnieniu kryterium formalnego była bardzo duża. Sam przedsiębiorca musi odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy czuje się na siłach, by pomysł pozyskania dotacji doprowadzić pomyślnie do końca. Większości brakuje często wiedzy, determinacji, lub doświadczenia, w efekcie więc wysiłki okazują się daremne a szansa na rozwój przepada. – mówi Jacek Śledziński z DC Consultant. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca zdecyduje się, czy nie, na usługi firmy doradczej, w chwili uruchomienia procedury aplikacyjnej rozpoczyna się urzędowa ścieżka zaświadczeń, analiz, raportów, spisów, planów i decyzji. Nie warto jednak się tym zniechęcać, ARiMR-u jest bowiem jedynie weryfikacja rzeczywistych planów przedsiębiorcy i szans na powodzenie jego pomysłu. O ile więc plany rzeczywiście dobrze wypełniają założenia programu, istnieją realne szanse na powodzenie w pozyskaniu dotacji.

W jak Wynik
To, co najbardziej interesuje nas w Działaniu 312 PROW to oczywiście wynik. Równie mocno są nim zainteresowane organy, z którymi musimy rozliczyć się z wykorzystania unijnych środków. Po przejściu oceny formalnej i merytorycznej, co trwa zwykle ok. 12 miesięcy, przychodzi bowiem czas najpierw na przekazanie nam dotacji, późnej zaś, na rozliczanie jej, co jest nie mniej istotnym elementem co wnioskowanie o nią. Rozliczanie dotacji jest wymagane od każdego z Beneficjentów, zaś jego celem jest udokumentowanie prawidłowego wykorzystania środków. Poprzez rozliczanie dotacji informujemy urząd o wykorzystaniu środków zgodnym z wstępnymi założeniami, a co za tym idzie o osiągnięciu założonego celu. Przedsiębiorca musi mieć świadomość, że cele, na które wydawane są przez niego pieniądze muszą przede wszystkim pokrywać się z założeniami z wniosku o dofinansowanie. W praktyce jest to skomplikowane, bowiem założenia często nie z winy samego Beneficjenta odbiegają od zastanej później rzeczywistości. Wpływ na taki stan rzeczy mają czynniki obiektywne takie, jak zmiany cen, wahania walutowe, czy drobne modyfikacje projektu inwestycji. Można z tym sobie jednak poradzić, bowiem na tym polu, tak jak i na polu sporządzania wniosku o dofinansowanie, swą pomoc oferują firmy doradcze. Warto zadanie to zlecić, by mieć pewność, że nie spotkają nas negatywne konsekwencje braku wywiązania się z umowy o dofinansowanie. – komentuje Szymon Cieśla, główny Analityk w DC Consultant. Przede wszystkim jednak z usług doradców w tej dziedzinie warto skorzystać po to, by samodzielnie zajmować się tym, w czym jesteśmy najlepsi – prowadzeniem działalności na której rozwój udało nam się pozyskać dofinansowanie.

Dla ZD.pl, www.dc-consultant.pl, www.doradca-ue.pl