Zdrowi na zwolnieniach

0
1073
views

Zasiłki. W pierwszym półroczu 2011 r. Oddział ZUS w Bydgoszczy cofnął wypłatę zasiłków chorobowych 1.200 ubezpieczonym na kwotę ponad 358 tysięcy złotych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli. Z jednej strony sprawdzana jest zasadność orzekania o czasowej niezdolności do pracy, a z drugiej – prawidłowość wykorzystania zwolnień.
W zakresie orzekania o czasowej niezdolności do pracy lekarze orzecznicy Oddziału ZUS w Bydgoszczy przeprowadzili w I półroczu 2011 r. 6.456 badań kontrolnych. Ich następstwem było wstrzymanie dalszej wypłaty świadczeń 1.110 osobom.
– Oznacza to, że 17 procent przebadanych uznanych zostało za zdolnych do pracy. W przypadku 72 osób lekarze ZUS wydali decyzję o potrzebie odbycia rehabilitacji leczniczej. Kwota wstrzymanych z tego tytułu zasiłków wyniosła ponad 291 tysięcy złotych – informuje Alina Szałkowska, rzecznik bydgoskiego oddziału ZUS.
Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich objęła 1307 ubezpieczonych. W jej efekcie Oddział ZUS w Bydgoszczy wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego 34 osobom, na łączna kwotę ponad 66 tys. zł.
Prawo do prowadzenia kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich mają również pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.