Lodołamacze z Kujaw i Pomorza

0
1399
views

Niepełnosprawność. Rozstrzygnięto Konkurs Lodołamacze 2011. Wzięły w nim udział firmy z rynku chronionego oraz otwartego, instytucje, fundacje i stowarzyszenia.

Laureaci Konkursu, to firmy oraz osoby, które wyróżniły się prowadzeniem profesjonalnej polityki personalnej i stworzyły osobom z niepełnosprawnością możliwości podjęcia pracy.
Wśród nagrodzonych firm w kategorii zakład pracy chronionej statuetkę otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy. Drugie miejsce zajął Hotel City Sp. z o. o. w Bydgoszczy, natomiast trzecie miejsce Spółdzielnia Inwalidów Branży Metalowej Tuchmet z Tucholi.
Na Otwartym Rynku Pracy pierwsze miejsce i statuetkę Lodołamacza otrzymała Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych KRUKOWIAK z Brześcia Kujawskiego. Kapituła uzasadniając nagrodę zauważyła „odwagę, upór i konsekwencje w stwarzaniu osobom niepełnosprawnym szansy na godne funkcjonowanie w społeczeństwie”. Drugie miejsce uzyskał NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy „Oaza” w Inowrocławiu, a trzecie Firma Restal sp. z o.o. z Bydgoszczy.
W kategorii pracodawca nieprzedsiębiorąca nagrodę otrzymała Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.
Laureatem Lodołamacza Specjalnego został Radosław Cichański, organizator i inicjator wielu akcji i działań mających na celu promocję rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Tytuł Super Lodołamacza – dla przedsiębiorcy, instytucji, działającej na rzecz osób niepełnosprawnych przyznano Gminie Lisewo. Dzięki wsparciu i otwartości władz gminy w gminie działa Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie. ZAZ zatrudnia obecnie 44 osoby niepełnosprawne, z czego 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 18 z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku. Patronat honorowy nad nim objęła Anna Komorowska. Gala kończąca kampanię i konkurs odbędzie się 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie.