Collegium Humanisticum już służy uniwersytetowi

0
1176
views

UMK. Dzisiaj (3 października), w dniu inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu uroczyście otwarto nowoczesny budynek Collegium Humanisticum, które powstało dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Inaugurację roku akademickiego na UMK rozpoczęło tradycyjne złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim – informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego. – Główne uroczystości odbyły się w uniwersyteckiej auli na Bielanach. Szczególne wyróżnienie UMK Convallaria Copernicana otrzymał biskup toruński Andrzej Suski. Odbyła się też immatrykulacja studentów pierwszego roku, wręczono nagrody i wyróżnienia, a inauguracyjny wykład wygłosił profesor Andrzej Skowroński.
Budowa Collegium Humanisticum to pierwszy etap realizacji koncepcji stworzenia nowego kampusu, w którym znajdą się pomieszczenia dydaktyczne i badawcze wszystkich uniwersyteckich kierunków humanistycznych. Jako pierwsze powstały dwa segmenty nowej siedziby humanistów:
część dydaktyczna o powierzchni całkowitej ok. 9.600 m². Na trzech kondygnacjach znalazły się pomieszczenia dydaktyczno-wykładowe: 15 sal wykładowych,12 sal ćwiczeniowych, 9 sal komputerowych oraz biblioteka, szatnie, pomieszczenia socjalne i gospodarcze. Segment ten będzie wspólny dla wszystkich wydziałów, które docelowo zostaną zlokalizowane w Collegium Humanisticum,
moduł naukowo – badawczy o powierzchni 4.750 m². dla Wydziału Nauk Historycznych, gdzie siedzibę będą miały: dziekanat, sale Rady Wydziału, pokoje dyrekcji instytutów oraz pracowników naukowych, a także pomieszczenia techniczne i gospodarcze.
Całkowita wartość przedsięwzięcia to 76 milionów złotych, z czego 42 miliony złotych pochodzą z RPO WK-P. W przyszłości Collegium Humanisticum będzie mogło być rozbudowywane o kolejne moduły wydziałowe, które korzystać będą ze wspólnej części dydaktycznej. Docelowo będzie to pięciosegmentowy obiekt o łącznej powierzchni około 25.535 m², który pomieści trzy wydziały: humanistyczny, filologiczny i pedagogiczny.
W miasteczku uniwersyteckim na Bielanach rozpoczęły się też prace na placu budowy Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii. To kolejna ważna dla uniwersytetu inwestycja, która znalazła się na liście projektów kluczowych RPO WK-P.

biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego