Szansa dla pacjentów leczonych przeciwnowotworowo

2
1379
views

Zdrowie. Wiadomo już jaki czynnik ma istotny wpływ na znaczne zmniejszenie wydolności organizmu, poczucie chronicznego zmęczenia oraz znaczne obniżenie nastroju pacjentów poddanych chemioterapii – jest to niedokrwistość.

Każdego roku przybywa w Polsce ponad 100 000 pacjentów chorych na nowotwory. Większość osób na diagnozę reaguje lękiem, nie tylko przed samą chorobą, ale również przed jej leczeniem, którego skutki uboczne znacząco pogarszają jakość życia. Pacjenci skarżą się, między innymi, na przewlekłe zmęczenie, osłabienie, a nawet depresję. Przyczyną tych objawów może być niedokrwistość, zwana potocznie „anemią”. Stałe poczucie zmęczenia, tzw. „fatigue” (czyli właśnie chroniczne zmęczenie) prowadzi do ograniczenia samodzielności i innych aktywności życiowych pacjentów, czego częstym skutkiem jest na przykład rezygnacja z wykonywania pracy zawodowej (pomimo chęci i potrzeby jej kontynuowania).
Niestety, jak wykazały badania, pomimo, że istnieją metody leczenia, niedokrwistość w Europie jest zbyt rzadko rozpoznawanym zaburzeniem i wciąż leczona jest zbyt mała liczba chorych – zaledwie 38 proc.
– Niedokrwistość jest jednym z najczęstszych zaburzeń towarzyszącym chorobom nowotworowym, dlatego niezwykle ważna wydaje się publiczna debata o wpływie, jaki może wywierać na codzienne życie pacjentów oraz konieczności jej leczenia. Wdrożenie terapii pozwala uniknąć negatywnych objawów takich jak apatia czy nieustanne zmęczenie, na które skarżą się pacjenci leczeni przeciwnowotworowo, – wyjaśnia prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Jedną z najnowszych inicjatyw skierowanych do pacjentów jest serwis www.niedokrwistosc.org.pl w całości poświęcony niedokrwistości towarzyszącej chorobom nowotworowym. Pacjenci poza ogólnymi informacjami o chorobie znajdą tam między innymi „Kwestionariusz zmęczenia”, pozwalający określić, jak istotnie są objawy chronicznego zmęczenia w przypadku konkretnego chorego. Kwestionariusz może być doskonałym narzędziem wspierającym rozmowę pacjenta z lekarzem. W serwisie dostępna jest również możliwość bezpośredniego zadania pytań ekspertom, baza adresów ośrodków onkologicznych i stowarzyszeń chorych oraz filmy, w których autorytety ze świata onkologii i hematologii wypowiadają się na temat zagadnień związanych z chorobą nowotworową.
Działalność serwisu wsparły swoim patronatem Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, Stowarzyszenie Wspierania Onkologii „Unicorn”, Functional Assessment of Chronic Illness Therapy – FACIT (USA) oraz Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

2 KOMENTARZE

  1. Numerous video clip nfl cap enthusiasts are now able to proceed on the net as well as acquire and also view motion pictures