Walka z problemem niedożywienia w Afryce Subsaharyjskiej

0
1378
views

Niedożywienie jest przyczyną około jednej trzeciej wszystkich zgonów dzieci na świecie w ciągu roku. Zdrowa dieta to jednak nie tylko ilość pożywienia, ale również jego jakość. Europejski projekt badawczy INSTAPA (Improved Nutrition through Staple Foods in Africa) ma na celu ulepszenie przeciętnej dziennej diety dzieci i matek żyjących w najbiedniejszych krajach afrykańskich leżących na południe od Sahary (w Afryce Subsaharyjskiej) nie poprzez jej zmianę, ale biologiczne wzbogacenie.

Kompletne i zróżnicowane odżywianie jest fundamentalnym prawem każdego człowieka, a Komisja Europejska wspierając projekt INSTAPA rozpowszechnia to prawo wśród najbiedniejszych regionów Afryki – w Benin, Mali, Kenii i Burkina Faso. Z całego budżetu projektu wynoszącego 7.73 miliony Euro, 5.8 miliona Euro pochodzi z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7).

Podstawowymi produktami w Afryce Subsaharyjskiej są proso, sorgo, kukurydza i maniok. Są one jednak ubogie w mikroelementy, co przekłada się na liczne problemy zdrowotne i zwiększenie śmiertelności zwłaszcza wśród kobiet ciężarnych i małych dzieci, które naturalnie mają wyższe wymagania dietetyczne.

Projekt INSTAPA zwalcza niedożywienie poprzez działania prewencyjne: szkolenia w zakresie właściwego przetwarzania produktów rolnych oraz wzbogacanie ich w mikroelementy przy jednoczesnej redukcji pierwiastków toksycznych. Przede wszystkim, w 2009 roku naukowcy wyselekcjonowali produkty, które zawierają większą wartość odżywczą. Zaowocowało to ogólnym zwiększeniem spożywania produktów bogatych w minerały i witaminy. Przeciętna, dzienna dieta została w ten sposób udoskonalona u podstaw. Zostały też wprowadzone nowe sugestie przygotowania posiłków tak, aby gotowanie nie wiązało się z utratą wartości odżywczych. Czasami wystarczy jedynie umiejętnie połączyć olej palmowy, produkty zbożowe i warzywa, aby zapewnić kompletny posiłek.

Takie innowacyjne podejście zwiększa jakość codziennego pożywienia i angażuje rodziny jako inicjatorów zmian. Kultywacja biologicznie wartościowych produktów jest również szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw, by dywersyfikować swoje działania zgodnie z programem zwalczania biedy ujętym w Milenijnych Celach Rozwoju ONZ.

INSTAPA angażuje naukowców, którzy monitorują i oceniają wpływ wzbogaconej diety na rozwój dzieci i zdrowie matek. Szkoli też afrykańskich przetwórców żywności, ponieważ plony wzbogacone w mikroelementy stwarzają nowe możliwości dla lokalnych rolników i ich rodzin.

Więcej informacji na  www.instapa.org