Coca – Cola, zwolnienia w Łodzi

0
1192
views

W czwartek 5 stycznia przedstawiciele związków zawodowych w łódzkim zakładzie Coca-Coli HBC Polska otrzymali informację, że zakład zatrudniający ponad. 260 osób z końcem lutego zwolni aż 163 pracowników i zlikwiduje linię produkcji.

Restrukturyzacja obejmie do 165 pracowników w Łodzi na stanowiskach produkcyjnych, magazynowych i wsparcia. Odchodzącym pracownikom zamierzają zaoferować odprawy w wysokości przekraczającej świadczenia wynikające z przepisów prawa w zakresie zwolnień grupowych. 
Iwona Jacaszek, rzecznik prasowy Coca-Coli HBC Polska przedstawiła następujące oświadczenie prasowe:
„Podejmiemy wszelkie możliwe działania, by zapewnić osobom zwalnianym wsparcie i pomoc w znalezieniu nowej pracy w jak najkrótszym czasie. Szczegóły będą wypracowane w procesie konsultacji ze związkami zawodowymi i reprezentacją pracowniczą.

Zadbamy także o to, by osoby te miały preferencje w zatrudnieniu na wolne miejsca na innych stanowiskach w firmie, o ile takie będą dostępne i jeśli nasi koledzy będą skłonni przenieść się do pracy w innych miastach. Obsługa magazynu dystrybucyjnego w Łodzi zostanie przejęta przez zewnętrzną firmę logistyczną. 

Decyzję tę podjęto ze względu na trudne warunki makroekonomiczne i presję kosztów zewnętrznych – niezależne od firmy. Coca-Cola HBC Polska musi podejmować wszelkie wysiłki w celu poprawy efektywności. Firma nie będzie udzielać bardziej szczegółowych informacji do zakończenia tego procesu." 

 

Blanka Rogowska