Rewitalizacja Ogrodu Krasińskich rusza w październiku

0
973
views

W październiku rozpocznie się przebudowa Ogrodu Krasińskich. Prace zaplanowane są na okres dwóch lat. Obecnie zaś trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonawcę.

Projekt zakłada wyeksponowanie walorów historycznych i zabytkowych parku oraz powiązanie miejsc pamięci narodowej w kompozycję zieleni. Elementami podkreślającymi charakter miejsca będą tablice informacyjne, na których znajdą się opisy niegdyś mieszczących się tam zabytków.

Obecny remont zabytkowej bramy przy ul. Bohaterów Getta jest początkiem renowacji całego obiektu. Proces nanoszenia poprawek, gromadzenia dokumentacji oraz ich weryfikacji zakończy się w połowie września. Po zatwierdzeniu projektu zostanie ogłoszony konkurs na wykonawcę projektu. Zwycięzca zostanie wyłoniony na przełomie września i października.

Projekt wybrany przez władze miasta należy do pracowni Abies Architektura Krajobrazu.  Całkowity koszt prac renowacyjnych został oszacowany na 15 milionów złotych.

Plan renowacji ogrodu budzi sprzeciw mieszkańców. Związane jest to z wycinką drzew, ograniczeniem ruchu rowerowego oraz informacją dotyczącą rozmieszczeniem ławek nieposiadających oparć.

Modernizacja ograniczy dostęp do parku. Poszczególne części ogrodu zamykane będą stopniowo, by umożliwić mieszkańcom korzystanie z obiektu.