Powiat sprzedaje działki

0
1243
views

Na 25 października 2012 roku Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb. zaplanowało przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech działek o powierzchni 10 arów, zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie miasta Piotrkowa, w Bujnach.

Są to nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne z dostępem do drogi powiatowej Piotrków – Bujny. Poszczególne przetargi odbędą się: dla nieruchomości oznaczonej nr działki 550/4 o godz. 1000, dla nieruchomości oznaczonej nr działki 550/5 o godz. 1100 i dla nieruchomości oznaczonej nr działki 550/6 o godz. 1200. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 3600,00 złotych w kasie Starostwa Powiatowego Al. 3 Maja 33 lub na konto numer 53 2030 0045 1110 0000 0138 0140 z dopiskiem „Wadium – sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki ………” do 19 października 2012 roku. Więcej informacji na temat działek można zasięgnąć pod numerem telefonu 44 732 78 36.