Szkolne miniprzedsiębiorstwo

0
1107
views

Od września 2012 r. w Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu uczniowie klasy drugiej Technikum – technik mechanizacji rolnictwa realizują ogólnopolski projekt edukacyjny Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości pn. „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.

Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia, efektywne kształcenie postawy przedsiębiorczości i rozwijanie inicjatywności oraz naukę przez działanie. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo jest grą edukacyjną o zasięgu ogólnopolskim, której członkowie mają dostęp do platformy edukacyjnej umożliwiającej zarządzanie nim. Istotą projektu jest prowadzenie przez młodzież szkolnego przedsiębiorstwa, którego zarządzanie zorganizowane jest na wzór działalności gospodarczej.

Uczniowie już w pierwszym miesiącu trwania projektu musieli zbadać rynek w celu podjęcia decyzji, jaki produkt mogą zaoferować swoim klientom, zaplanować wszelkie działania, zarejestrować miniprzedsiębiorstwo na platformie, a wreszcie zorganizować proces produkcji. Przedmiot działalności jest ściśle związany z zainteresowaniami uczniów oraz możliwościami i bazą dydaktyczną, jakie oferuje swoim uczniom Zespół Szkół RCKU w Wolborzu. I tak, uczniowie połączą projekt ekonomiczny z realizowanym od ubiegłego roku projektem z zakresu permakultury i zrównoważonego rozwoju, w ramach którego na terenie szkoły została zbudowana kopuła geodezyjna, która stała się miejscem doświadczalnych upraw połączonych z rolnictwem ekologicznym.

Mikroklimat panujący w kopule pozwala na całoroczne plonowanie warzyw, ziół i przypraw a także na eksperymenty uprawowe z roślinami egzotycznymi. W celu intensyfikacji produkcji uczniowie przeprowadzają badania chemiczne i mikrobiologiczne gleby, codziennie analizują temperaturę i wilgotność powietrza wewnątrz kopuły. W trakcie trwania projektu będą korzystać z pomocy konsultantów biznesowych oraz specjalistów z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Dodatkowo podczas warsztatów poznają zasady działania i konstruowania kolektorów słonecznych oraz prowadzenia upraw hydroponicznych. Oczywiście, jak każda firma, tak i miniprzedsiębiorstwo będzie prowadzić dokumentację finansową oraz będzie sporządzać comiesięczne raporty z działalności. Będzie również płacić podatki i składki ZUS w wysokości zgodnej z regulaminem projektu.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przeżyją przygodę edukacyjną, która zaangażuje ich intelektualnie i emocjonalnie, wyzwoli ich aktywność i zwiększy pewność siebie, rozwinie umiejętności niezbędne w dorosłym życiu, takie jak np. praca w zespole, rozwiązywanie problemów, planowanie, stosowanie narzędzi ICT, a przede wszystkim zdobędzie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy w tak niezwykle innowacyjnym obszarze, jakim jest permakultura.

Nad prawidłowym przebiegiem realizowanych zadań czuwać będzie nauczyciel – opiekun miniprzedsiębiorstwa Urszula Siatkowska.