TKZ Solidarność.pl wzywa do działania!

0
1079
views

W związku z zaistniałą sytuacją w Fiat Auto Poland oraz całkowitą biernością związków zawodowych, działających w fabryce, wzywamy Was – liderzy związkowi – do działania. Obecnie jedyną drogą do zwycięstwa jest konsolidacja działań bez względu na szyldy i sztandary, pod wspólnym hasłem walki o przyszłość rodzin pracowników włoskiego koncernu oraz kooperantów.

Musimy razem obronić ludzi pracy!

Powołana ponownie do życia w 2009 roku Tajna Komisja Zakładowa Solidarność.pl żąda pełnej informacji oraz organizacji spotkań z załogą w fabryce, ponieważ nie ma na czasu do stracenia. Panie i Panowie liderzy, to ostatnie ostrzeżenie dla Was, bo kolejne będą już tylko taczki. Nie czas teraz na spory i waśnie, gdy na bruku ma wylądować 1500 osób, co spowoduje tragedię wielu rodzin na Śląsku. W naszej ocenie dramat może dotyczyć prawie 50 tys. ludzi. Mając to na uwadze, wzywamy wszystkie centrale związkowe do przedstawienia strategii i planu negocjacyjnego załodze oraz pełnego porozumienia z MKPS na Śląsku.

Domagamy się jednocześnie rzetelnej informacji – dotyczącej sytuacji ekonomicznej – od dyrekcji Fiat Auto Poland. Bowiem okazuje się, że kolejny raz rzecznik prasowy FAP, Bogusław Cieślara, wprowadza w błąd opinię publiczną i media. Jeśli w ciągu 3 dni – od 09.12.2012 r. – załoga nie uzyska dostępu do pełnej analizy sytuacji, podejmiemy stosowne kroki, zmuszające was do jej przedstawienia.

Koniec z zastraszaniem załogi! Pracownicy Fiat Auto Poland czują się wykorzystani przez koncern, pomimo wielokrotnych obietnic składanych w mediach. Pamiętajcie, że ludzie pracy nie mają już nic do stracenia. Przez nieodpowiedzialne działania menadżerów doprowadziliście do tragedii oraz rozpaczy wiele rodzin. Dzięki podkręcaniu niezdrowej atmosfery, przeroście biurokracji oraz prowadzeniu działań na pograniczu prawa, załoga jak również obywatele, czują się oszukani przez tak możnego pracodawcę, jakim jest Grupa Fiata w Polsce.

Przypominamy, że fabryka została przejęta za symboliczną złotówkę, a załoga w wyniku prywatyzacji Fabryki Samochodów Małolitrażowych (FSM) nie otrzymała żadnej rekompensaty w postaci akcji. Wszystkie te działania zostały szczegółowo opisane w raporcie NIK z 1999 roku, który jest dla polskiego rządu i Fiata druzgocący. A to nie są jedyne brudy, jakie możemy ujawnić dzięki informatorom, do których dotarliśmy, a dyrekcja zapewne wie o czym jest mowa. Nie zawahamy się, aby ujawnić najbardziej osobiste sekrety, skrzętnie skrywane w biurkach, bo nad nimi już też pracują organy ścigania. Zapewne centrala w Turynie o wielu tych sprawach nie wie, bo ponoć brudy najlepiej prać w swoim gronie? TKZ Solidarność.pl dokładnie monitoruje wasze działania!

Jednocześnie wzywamy rząd do podjęcia działań, w tym również prawnych, które doprowadzą do zahamowania zwolnień grupowych w tyskiej fabryce Fiata. Wydaje nam się, że jest odpowiedni czas do szybkich oraz stanowczych kroków, które uratują miejsca pracy i byt wielu rodzin na Śląsku. Obecna ekipa popełniła wiele błędów, wspierając działania Fiata w Polsce bez gwarancji, w zamian za dotacje i dofinansowanie inwestycyjne. Jesteśmy przekonani, że teraz jest ten czas, aby szefowi koncernu Fiata – Sergio Marchione – o tym przypomnieć.

Rząd w tak dramatycznej sytuacji nie ma prawa chować głowy w piasek tym bardziej, że Unia Europejska zapowiedziała wsparcie dla branży motoryzacyjnej. Jeśli nie dojdzie do tego typu działań na zapowiadanym przez Wicepremiera Janusza Piechocińskiego posiedzeniu Rządu, to możecie się spodziewać rozpoczęcia akcji odwetowej, zakrojonej na szeroką skalę w całej Polsce. Nie uważajcie tego za groźbę, ale za obietnicę i nie róbcie z nas wariatów oraz terrorystów, bo walczymy o swój byt i przyszłość naszych rodzin! Wykorzystamy wszystkie dostępne środki prawne, w tym procedury i doświadczenia z innych krajów, nie tylko europejskich.

Apelujemy jednocześnie do wszystkich rodaków o wsparcie naszych działań oraz o pomoc w dotarciu do mediów. Nie może być tak, że w „państwie prawa”, gdzie podobno od ponad 20 lat jest panuje demokracja, wyklucza się coraz większe grupy obywateli i wpędza ich w nędzę. Dzisiaj taka sytuacja szykowana jest pracownikom Fiat Auto Poland i spółkom oraz kooperantom tego włoskiego koncernu, a jutro może to spotkać każdego z Was.

 Pragniemy podkreślić za naszym ukochanym Papieżem, błogosławionym Janem Pawłem II, że: „Solidarność to zawsze jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu”.

Przyszła pora, abyśmy wspólnie przypomnieli o tym ludziom, którzy twierdzą, że ich korzenie wywodzą się z Solidarności. Do dzieła! Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

TKZ Solidarność.pl