Praca i podatki w Niemczech

0
1392
views

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Niemczech przebywa na stałe ponad 470 tysięcy Polaków, a liczba rodaków przebywających tam tymczasowo wciąż wzrasta. Te dane nie dziwią, bo kryzys gospodarczy wciąż popycha nas do poszukiwania pracy i lepszej płacy za granicą.

Liczby pokazują, że nasi zachodni sąsiedzi są w tej chwili najbardziej popularnym kierunkiem emigracji zarobkowej. Kuszą nie tylko wyższe zarobki, ale i możliwość znalezienia pracy w ogóle, a także nieduża odległość od ojczyzny.

W tej chwili u sąsiadów za Odrą ze znalezieniem pracy nie powinni mieć problemów głównie specjaliści w takich branżach, jak służba zdrowia i opieka medyczna, budownictwo, logistyka, informatyka oraz wyspecjalizowani robotnicy techniczni, co dotyczy przede wszystkim górników, elektryków, spawaczy, czy pracowników przemysłu mięsnego.

Są też oferty pracy sezonowej (w hotelach, restauracjach, rolnictwie czy przy taśmach montażowych), z których korzystają przede wszystkim ludzie młodzi lub ci, którzy mają problemy z porozumiewaniem się w języku niemieckim. Nie jest bowiem tajemnicą, że żeby uzyskać atrakcyjną pod względem warunków i płacy pracę, trzeba jak najlepiej władać tamtejszym językiem. Zresztą w olbrzymiej większości przypadków znajomość niemieckiego jest podstawowym warunkiem rozpoczęcia negocjacji w sprawie pracy.

Poszukiwać pracy u naszych zachodnich sąsiadów można na wiele sposobów. Najczęstszym jest tzw. „praca polecona” u danego pracodawcy lub w agencji. Osoba, która pracowało dla firmy lub agencji, poleca ją zainteresowanym znajomym. W ten sposób skorzystanie z pośrednictwa polskiej agencji pracy jest nie tylko popularnym, ale i często najbezpieczniejszym sposobem wyjazdu zarobkowego.

Ze względu na opłacalność tego typu działalności, na rynku jest bardzo dużo firm zajmujących się pośrednictwem pracy. Dlatego dobrze jest skorzystać z agencji poleconej, sprawdzonej przez znajomego albo po prostu trzeba poszukać opinii na jej temat w internecie (np. na forach), aby upewnić się, czy dana agencja nie oszukuje i wywiązuje się z obietnic.
Innym sposobem jest skorzystanie z pomocy niemieckiej Agencji do spraw Pracy (Arbeitsagentur). Składa się ona z kilkunastu urzędów regionalnych, gdzie można korzystać z pomocy doradcy zawodowego albo EURO –Asystenta.

Popularne są również niepubliczne agencje pośrednictwa pracy. Jednak tak samo jak i w przypadku polskich pośredników, trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, aby nie narazić się na nieprzyjemności. Najpierw trzeba zasięgnąć opinii o danej agencji, a następnie upewnić się co do jakości podpisanej umowy.

Oczywiście zawsze można poszukiwać pracy na własną rękę. Można przeglądać ogłoszenia w internecie czy prasie, albo samemu odwiedzać pracodawców (najczęściej restauracje, sklepy czy hotele).

Kiedy już znajdzie się pracodawcę, należy się upewnić, że praca jest legalna, tzn. podpisać stosowną umowę o pracę. Trzeba też wybrać jedną z sześciu grup podatkowych, według której pracodawca będzie potrącał zaliczkę na podatek dochodowy. Następnie należy zachowywać wszystkie dowody wypłat i inne dokumenty otrzymywane od pracodawcy, aby potem móc poprawnie i bez problemu rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Należy je przeprowadzić do 31 maja roku następującego po roku rozliczenia, składając zeznanie podatkowe do odpowiedniego organu skarbowego (Finanzamt). Takiego rozliczenia można dokonać nawet do czterech lat wstecz. Warto je przeprowadzić ze względu na zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Według danych firmy RT Tax, która specjalizuje się w zwrocie podatku z zagranicy, w tym i z Niemiec, taki zwrot nadpłaconego podatku dochodowego przysługuje w większości przypadków i może wynosić nawet do 3000 zł.

Rozliczenie z niemieckim fiskusem następuje na podstawie Lohnsteuerkarte, czyli karty podatków dochodowych. Można ją uzyskać w Einwohnermeldeamt, tzn. lokalnym biurze meldunkowym. Podatnikom przysługują znaczne ulgi, które mogą powiększać kwotę zwrotu podatku z Niemiec. Należą do nich m.in. odliczenia od dochodu z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego (w Niemczech i w Polsce), z tytułu posiadania dzieci, z tytułu podróży do Polski, a także można odliczać koszty dojazdów do pracy, ubrań i środków roboczych itp. Te wszystkie wydatki oczywiście muszą być odpowiednio udokumentowane.

Rozliczenie z Finanzamt można przeprowadzić samodzielnie albo zlecić je profesjonalnej firmie z długoletnim doświadczeniem, takiej jak RT Tax. W tym przypadku obowiązki podatnika ograniczą się tylko do zarejestrowania w firmie przez internet lub telefonicznie i przesłania jej niezbędnych dokumentów. Całą resztą zajmą się specjaliści podatkowi, tak aby klient otrzymał jak najwyższą kwotę zwrotu szybko i bez problemu.

 

pl