Elektroniczny nabór do przedszkoli

0
1414
views

W środę, 3 kwietnia 2013 roku, rusza elektroniczny nabór do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2013/14. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do pięciu przedszkoli miejskich lub oddziałów przyszkolnych.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2013 roku. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, rekrutacja odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego:

    – rodzice mają prawo ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do 5 przedszkoli miejskich/szkół podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne
    – w każdej z wybranych placówek rodzic może wskazać maksymalnie 3 oddziały w preferowanej kolejności
    – podstawą zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest złożenie w „przedszkolu pierwszego wyboru” wypełnionego „Formularza rekrutacyjnego” w terminie od 3 do 30 kwietnia 2013 r.

Uwaga! Rodzic składa tylko jeden formularz w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, pomimo wskazania max. pięciu placówek.

Od 3 kwietnia 2013 r. od godz. 8:00 – będzie można wypełnić formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej dostępnej na portalu dla rodziców: https://torun.przedszkola.vnabor.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu formularz można otrzymać w wybranym przedszkolu / szkole i wypełnić w formie papierowej.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające dane zawarte w Formularzu rekrutacyjnym. Kwalifikacja dzieci odbywa się na podstawie obowiązujących kryteriów.

Kolejność zgłoszenia dziecka do przedszkola nie ma wpływu na wynik kwalifikacji.

Fot. www.torun.pl

Redakcja PT