Laptopy z Internetem dla niepełnosprawnych warszawiaków

0
1141
views

Aż 2 tys. laptopów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych trafi do warszawiaków w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”.

Uczestników projektu odwiedziła dziś Hanna Gronkiewicz- Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. W ramach pilotażu podstawowe przeszkolenie przejdą trzy pierwsze grupy uczestników. Każda z grup w ciągu dwóch dni zapozna się z otrzymanym sprzętem i nauczy podstawowych zasad obsługi i efektywnego korzystania z komputera. Łącznie w pierwszym etapie szkolenia przejdzie 120 osób. Z projektu skorzysta 2 tys. niepełnosprawnych warszawiaków.

Nowe umiejętności – nowe szanse

Uczestnikom zapewniony zostanie bezpłatny dostęp do Internetu oraz wsparcie serwisowe. Będą oni również mogli wziąć udział w szerokim komponencie szkoleniowym projektu. Szkolenia będą realizowane zarówno w formie stacjonarnej, jak i metodą e-learningu. W trakcie szkoleń stacjonarnych, uczestnicy projektu nauczą się korzystać z otrzymanego sprzętu. Poznają też podstawowe zasady poruszania się w sieci. Moduł e-learningowy z kolei nastawiony będzie na umiejętności niezbędne do wykorzystywania Internetu w pracy i życiu codziennym. Dzięki szkoleniom dostępnym na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), kursanci będą mogli nauczyć się, jak zdobywać informacje w sieci, tworzyć, wypełniać i przesyłać on-line dokumenty oraz komunikować z innymi za pośrednictwem Internetu. Łącznie na platformie dostępnych będzie kilkanaście modułów szkoleniowych, nastawionych na rozwijanie umiejętności związanych z praktycznym wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Stolica przyjazna niepełnosprawnym

Warszawa systematycznie staje się coraz bardziej dostępna dla osób niepełnosprawnych. Zamawiane są nowe, przystosowane do ich potrzeb autobusy, tramwaje i pociągi. Już teraz w dni powszednie w szczycie komunikacyjnym kursuje 70% autobusów niskopodłogowych, a w dni świąteczne to aż 94% wszystkich kursów. W stolicy są trzy mieszkania treningowe, w których osoby z niepełnosprawnością uczą się żyć samodzielnie. W Śródmieściu działa nowoczesne Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, zaś przy ul. Strusia w Wawrze – Ośrodek Parkinsona, stworzony kosztem 3 mln zł przy wsparciu unijnym. Już od 1 grudnia 2012 r. niepełnosprawni warszawiacy korzystają z bezpłatnej pomocy specjalistów, m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów. Dzięki miejskiemu dofinansowaniu 12 organizacji pozarządowych będzie prowadziło ośrodki wsparcia dla warszawiaków z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami psychicznymi. Ośrodki będą działały przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Na wieloletni konkurs (2012-2015) dla organizacji pozarządowych na prowadzenie ośrodków wsparcia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych miasto przeznaczyło ok. 8,5 mln zł – to ponad 600 tys. zł więcej niż w latach 2009-2012.

Miasto stołeczne Warszawa realizuje zapisy ustawy o języku migowym. Dzięki szkoleniom z języka migowego, prowadzonym wśród urzędników, podnosi się jakość świadczonych przez nasze urzędy oraz jednostki organizacyjne usług. Łącznie szkolenia ukończyło około 490 osób. Koszt kursów to blisko 350 tys. zł. Ratusz współpracuje też z tłumaczami języka migowego, którzy pomagają osobom niesłyszącym w codziennym funkcjonowaniu – w załatwianiu spraw mieszkaniowych, socjalnych (zasiłki, dodatki, pisanie podań), towarzyszą podczas załatwiania spraw w sądach i urzędach. Pomagają również podczas wizyt u lekarza oraz w sprawach zawodowych (w miejscu zatrudnienia klienta). Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 260 tys. zł.

Fot. www.um.warszawa.pl

Redakcja PT