Utrudnienia w ruchu na ul. Morskiej

0
1301
views

Informujemy, że w poniedziałek 8 kwietnia 2013 r. rozpoczną się roboty budowlane związane z rozbudową ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kcyńską do skrzyżowania z ul. Chylońską II na Cisowej.

Zakres robót obejmuje m.in. rozbudowę skrzyżowań ul. Morskiej z ulicami Kcyńską, Zbożową i Owsianą, modernizację ulicy Morskiej na odcinkach między skrzyżowaniami, budowę kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej dla zintegrowanego systemu sterowania ruchem TRISTAR, przebudowę sygnalizacji świetlnych oraz budowę innej niezbędnej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

Roboty potrwają do 30.09.2013 r. Wobec powyższego mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na ul. Morskiej.
 

Redakcja PL