Tarcza antyrakietowa. Ustawa podpisana

0
1203
views

Prezydent Bronisław Komorowski na posterunku radiolokacyjnym dalekiego zasięgu w Szypliszkach podpisał nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych gwarantującą finansowanie programu obrony przeciwrakietowej.

Prezydent poinformował, że chciał, aby podpisanie nowelizacji ustawy odbyło się w takim miejscu, z którego najlepiej widać problemy obronności kraju, z którego widać również bardzo dobrze to wszystko, co udało się do tej pory – na drodze modernizacji polskiego systemu obronnego – osiągnąć.

Takim miejscem szczególnym jest ten rejon – Suwalszczyzna, północno-wschodnie krańce państwa polskiego, stąd nie tylko dobrze widać problemy obronności, ale powinno być również widać wszystkie potencjalne zagrożenia – zaznaczył Bronisław Komorowski.

Stoimy przed budynkiem supernowoczesnego radaru, który jest cząstką systemu ogólnonatowskiego, ulokowaną na ziemiach polskich, skąd można rzeczywiście obserwować wiele, wiele wiedzieć o potencjalnych zagrożeniach. Chodzi o to, aby oprócz wiedzy o zagrożeniu była możliwość skutecznej reakcji na zagrożenia z powietrza – powiedział prezydent.

Zaznaczył, że podpisuje ustawę gwarantującą utrzymanie – jako absolutnego priorytetu dla polskich Sił Zbrojnych – budowy własnego systemu obronnego przed zagrożeniami lotniczymi i rakietowymi.

Prezydent zwrócił uwagę, że będzie to cząstka nowoczesnego systemu obrony kraju, a także nowoczesnego systemu ogólnonatowskiego. – To będzie ważny sygnał, dla wszystkich, że Polska dysponuje własnymi zdolnościami obronnymi , ale również, że jest zdolna do partycypowania w budowie wspólnych rozwiązań, wspólnych systemów dotyczących całego Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodał.

Bronisław Komorowski dziękował ministrowi obrony Tomaszowi Siemoniakowi, Szefowi Sztabu Generalnego, dowódcom za wspólną pracę nad przygotowaniem nowelizacji oraz programu, który będzie wypełniany konkretnymi działaniami od przyszłego roku. – Będzie też prowadził do tego, że Polska będzie bezpieczniejsza, że będzie także jeszcze bardziej wiarygodna jako sojusznik i istotny kraj w naszym regionie Europy – zdolny do obrony własnego terytorium, zdolny do działania na rzecz innych – podkreślił.

Prezydentowi podczas wizyty w Szypliszkach towarzyszył Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej i Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński.

Budowa nowoczesnego systemu bezpieczeństwa, skupionego na wzmocnieniu własnych, krajowych zdolności obronnych, jest jednym ze strategicznie ważnych obszarów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Będzie temu służyła realizacja projektu tarczy antyrakietowej, wycofanie polskich wojsk z Afganistanu oraz reforma organizacyjna armii.

Powyższe zmiany pozwolą wzmocnić potencjał Sił Zbrojnych służący do wypełniania ich podstawowej funkcji – czyli obrony terytorium naszego kraju. Dzięki temu Polska oprócz niezmiennie ważnych sojuszniczych gwarancji bezpieczeństwa jakie daje nam NATO, umocni filar narodowego bezpieczeństwa, jakim są własne możliwości obronne.

Projekt tarczy antyrakietowej będzie jednym z głównych elementów nowoczesnego systemu bezpieczeństwa. Chcąc wzmocnić krajowy system bezpieczeństwa prezydent zamierza konsekwentnie dążyć do ostatecznego zakończenia misji w Afganistanie, zgodnie ze strategią Sojuszu przyjętą na szczytach Lizbonie i w Chicago.

Prezydent, jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych, już w listopadzie 2011 r. określił główne kierunki rozwoju armii oraz przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022. Wskazał w nich na niezbędne reformy, jakie powinno w najbliższych latach przejść polskie wojsko: pogłębioną modernizację techniczną; reformę systemu dowodzenia i kierowania; konsolidację dyslokacyjną; konsolidację szkolnictwa wojskowego. Z inicjatywy Prezydenta w 2013 r. powstaną dwa projekty ustaw w tym zakresie: ustawa o systemie kierowania i dowodzenia oraz ustawa o szkolnictwie wojskowym.

Na maj 2013 r. planowane jest natomiast wydanie Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego podsumowującej wyniki Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, która w całościowy sposób wskaże słabości naszego systemu bezpieczeństwa i sposoby ich wyeliminowania.

(prezydent.pl)