Stan ostrzegawczy na Wiśle

0
1307
views

Prezydent Torunia ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Torunia. W najbliższych dniach poziom wody w Wiśle może wzrastać.

KOMUNIKAT NR 1/2013
z dnia 14.04.2013 r.
Toruńskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu dzisiejszym o godz. 15.00 poziom wody w Wiśle w Toruniu osiągnął stan ostrzegawczy wynoszący 530 cm.

 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Torunia – od godz. 15.00, dnia 14.04.2013 r. do odwołania – ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy Miasta Toruń.

Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynika, że w najbliższych dniach może utrzymać się tendencja wzrostowa.

Apeluję do osób przebywających na terenach wzdłuż rzeki Wisły o zachowanie rozwagi i ostrożności. Osoby przebywające na terenach zalewowych oraz użytkownicy ogrodów działkowych na Rudaku i przy ul. Przybyszewskiego winni na bieżąco obserwować stan wody w Wiśle, aby w razie konieczności podjąć niezbędne działania mające na celu ochronę żywego inwentarza i mienia na terenach zagrożonych podtapianiem.

Bieżących informacji o sytuacji powodziowej na terenie miasta Torunia udziela całodobowo dyżurny Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pod numerem telefonu: 56 611 93 10.

Fot.www.torun.pl

 

Redakcja PL