Toruń dla osób niepełnosprawnych

0
1265
views

Kompleksowe udogodnienia dla niepełnosprawnych. Wraz z postępem prac przy projektach tramwajowych Toruń staje się miastem coraz bardziej przyjaznym niepełnosprawnym.

Trwa realizacja dwóch potężnych projektów tramwajowych: „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City”, ubiegającego się o dofinansowanie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dzięki tym projektom Toruń stanie się miastem jeszcze bardziej przyjaznym niepełnosprawnym. Co konkretnie wpłynie na jakość życia osób niepełnosprawnych?

 •     miasto zakupi 12 niskopodłogowych tramwajów w pełni przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowe tramwaje będą wyposażone w informację audiowizualną przeznaczoną dla osób niewidomych i niedowidzących, a niska podłoga na całej długości ułatwi wsiadanie i wysiadanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
   
 •     zmodernizowanych zostanie 18 obecnie jeżdżących tramwajów. One także będą posiadać systemem zapowiedzi głosowych i wyświetlacze diodowe dostosowane do wyświetlania nazw przystanków,
   
 •     powstaną 23 nowe platformy tramwajowe i zmodernizowanych zostanie 53 już istniejących platform. Wszystkie będą przystosowane do tramwajów niskopodłogowych. Podniesienie wysokości platform do poziomu podłogi nowych tramwajów ułatwi korzystanie z nowego taboru osobom starszym i niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich,
   
 •     platformy przystankowe będą wyposażone w tablice systemu informacji pasażerskiej wraz z komunikacją głosową służącą osobom niedowidzącym i słabowidzącym,
 •     przystanki posiadać będą pasy bezpieczeństwa wykonane z płyt integracyjnych w kolorze odróżniającym się od pozostałej nawierzchni platformy,
   
 •     system kamer wizyjnych montowanych na przystankach tramwajowych umożliwi monitoring bezpieczeństwa pasażerów, w tym także osób niepełnosprawnych. W przypadku zarejestrowania zdarzeń z ich udziałem możliwe będzie szybkie udzielenie pomocy,
   
 • węzeł przesiadkowy na placu 18 Stycznia (przy Dworcu Miasto) będzie w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Dla ułatwienia poruszania się w obrębie węzła osobom niepełnosprawnym platformy przystanków tramwajowych zostaną połączone kładką z placem 18 Stycznia przed budynkiem dworca. Ze względu na różnicę poziomów kładka będzie wyposażona w windy prowadzące na platformy przystankowe. Windy te będą posiadać informację głosową i przyciski z alfabetem Braille'a. Poza tym, chodniki pomiędzy przystankiem tramwajowym a budynkiem dworca będą wyposażone w oznakowania dotykowe dla niewidomych i niedowidzących, a perony tramwajowe – w pasy bezpieczeństwa i system informacji pasażerskiej,
   
 •     na dworcu Toruń Główny zostaną wykonane oznakowania dotykowe dla niewidomych i niedowidzących. Oznakowanie dla niewidomych składać się będzie ze ścieżek dotykowych o powierzchni rowkowanej („rowki”) wraz z tzw. polami uwagi z oznakowaniem punktowym („guzki”) na załamaniach, odgałęzieniach i skrzyżowaniach tras, a także przed drzwiami, schodami i innymi miejscami wymagającymi zasygnalizowania, niebezpiecznymi dla niewidomych i niedowidzących. Załamania tras nie będące skrzyżowaniami ani odgałęzieniami będą mieć formę elementów rowkowanych zakręcających. Miejsca niebezpieczne, takie jak krawędzie schodów, peronów, jezdni przy przejściu dla pieszych, będą oznakowane pasem rowkowanym, ułożonym poprzecznie do kierunku ruchu pieszych, w razie potrzeby poprzedzone polem uwagi. Poręcze schodów i windy prowadzące z tunelu podziemnego na perony zostaną wyposażone w informację o numerze peronu lub inne informacje orientacyjne (napisy, numery, strzałki) znakami wypukłymi oraz w języku Braille’a. Dodatkowo przy wejściu do przejścia pod torami od strony Kujawskiej i od strony Podgórskiej, w holu dworca i na każdym peronie znajdą się mapy plastyczne węzła przesiadkowego, wykonane z metalu z wypukłym schematem węzła przesiadkowego i umieszczone na postumentach lub na ścianach. Będą one poprzedzonych polem uwagi, powiązanym z systemem ścieżek dotykowych. Windy na terenie dworca będą wyposażone w system głośnomówiący i przyciski z alfabetem Braille'a. W obrębie dworca nie będzie progów, co umożliwi wygodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Wszystkie dworcowe toalety będą w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, a na przydworcowym parkingu znajdą się miejsca postojowe dla niepełnosprawnych. Na dworcu powstanę również ruchome schody ułatwiające przemieszczanie się osobom o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przypomnijmy, że w zleconych przez urząd badaniach jakości życia mieszkańców w kontekście działań samorządu respondenci wskazali, że warto zwiększyć pomoc osobom niepełnosprawnym. Podejmowane w ramach projektów tramwajowych działania wpłyną na jakość życia niepełnosprawnych torunian.
 

Fot.torun.pl

Redakcja PL