Terminal w Szymanach – wkrótce poznamy projekt

0
1075
views

Dobiegają końca prace sądu konkursowego, który ma rozstrzygnąć, jaki projekt terminala zostanie wybrany do realizacji na lotnisku w Szymanach.

– Konkurs cieszył się wielkim zainteresowaniem, co jest zrozumiałe, w efekcie wpłynęło 65 projektów – mówi marszałek Jacek Protas. – Domyślam się, że sąd nie ma łatwej pracy, tym bardziej, że bardzo nam zależy na czasie. I takie warunki postawiliśmy – szybkość wykonania projektu, niskie koszty eksploatacji i kontekst miejsca, w którym terminal powstanie.

Cały projekt lotniskowy opiewa na ok. 200 mln zł, a na budowę terminala samorząd województwa przeznaczył do 35 mln zł. Warunki konkursu określają, że terminal będzie miał charakter międzynarodowy i powinien posiadać wszystkie funkcje niezbędne do pełnej obsługi ruchu pasażerskiego. Ma zapewnić komfort oczekiwania na lot, odprawę biletowo-bagażową, paszportową, odprawę pasażerów w ramach umowy z Schengen i spoza tej strefy, obsługę i szybką procedurę odprawy i odbioru bagażu.

– Prace, które do nas wpłynęły, są na bardzo wysokim poziomie, a z drugiej strony nie ma takiej, która nie zawierałaby mankamentów – mówi Janusz Miścicki, architekt z Olsztyna, który stoi na czele sądu konkursowego. –  Spośród 65 prac kilka podoba nam się najbardziej, są nie tylko funkcjonalne, ale i wpisują się w krajobraz. Przypuszczam, że właśnie wśród nich jest projekt zwycięski.

Koncepcja zakłada, że będzie on wybudowany dla obsługi 300 tysięcy pasażerów rocznie z możliwością rozbudowy i obsługi docelowo 500 tysięcy podróżnych. Budynek będzie podzielony na odpowiednie strefy – przylotów, odlotów, VIP, ogólną, strefę dla personelu terminala i zespół pomieszczeń technicznych.

Organizatorem konkursu jest spółka Warmia i Mazury, a lotnisko zostanie uruchomione w ramach realizacji projektu pn. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, zapisanego na liście projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody za projekt:
– pierwsza nagroda – 21 tys. zł,
– druga – 11 tys. zł,
– trzecia – 8 tys. zł,
– czwarta i piąta – po 5 tys. zł.

Niezależnie od nagród pieniężnych zwycięzca konkursu otrzyma zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

Fot.wrota.warmia.mazury.pl

Redakcja PL