W dniu 17 września 1939 roku

0
1759
views

Agresja sowiecka. W dniu 17 września 1939 roku, miała miejsce zbrojna agresja Związku Radzieckiego, na Polskę. Stało się to, bez określonego w prawie międzynarodowym wcześniejszego wypowiedzenia wojny.

Układ Ribbentrop – Mołotow

Na mocy obowiązującego paktu Ribbentrop – Mołotow, zawartego w dniu 23 sierpnia 1939 roku, ZSRR zobowiązał się wobec Rzeszy Niemieckiej do zbrojnego ataku na Polskę. W taki sposób Polska znalazła się w stanie wojny z dwoma państwami. Specjalna nota dyplomatyczna, dotycząca agresji sowieckiej na Polskę, została przekazana o godzinie 3.00 w nocy 17 września 1939 roku, przez zastępcę Ludowego Komisarza Spraw Zagranicznych Potiomkina, polskiemu ambasadorowi Grzybowskiemu. Według niej, zawarte uprzednio z Polską pakty o nieagresji, były w tamtej chwili już nieobowiązujące.

Masowe aresztowania Polaków

Władze sowieckie, wbrew prawu międzynarodowemu zawartemu w konwencji genewskiej, masowo aresztowały Polaków, którzy mieszkali na obszarze przygranicznym z ZSRR. Ówczesny prezydent II RP Ignacy Mościcki, w wydanym przez siebie orędziu do narodu, określił jednoznacznie sowieckie działania wojskowe, jako stan wojny. Napaść ta, doprowadziła do masowych prześladowań, narodu polskiego.

Czerwonoarmiści w Polsce

 

 

Sowieci prowadzili przygotowania do inwazji na nasz kraju, pod koniec sierpnia 1939 roku. Plan wojny opracował szef Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, Borys Szaposznikow. W dniu 16 września 1939 roku, oddziały czerwonoarmistów, na tajny rozkaz Woroszyłowa przekroczyły wschodnie granice Polski. Operacja ta, została zaplanowana jako regularne działania wojenne. Brały w nich udział wojska pancerne i lotnictwo. Armii Czerwonej opór zbrojny stawiały oddziały taktyczne Korpusu Ochrony Pogranicza, a także Oddziały Polskich Szwoleżerów.

Cios w plecy

W ten sposób, na terenie Polski nastąpiło spotkanie wojsk Armii Czerwonej i oddziałów Wehrmachtu. Lublin, Chełm, Tomaszów Lubelski zostały przekazane przez ZSRR Niemcom. Było to konsekwencją korekty linii podziału Polski, ustalonej pomiędzy III Rzeszą a ZSRR. Władze sowieckie, po wkroczeniu w granice Polski, zajmowały budynki urzędów państwowych, konfiskowały tez papiery wartościowe i archiwa.

Polska w obliczu wielu zbrodni

Od momentu rozpętania wojny z Polską, Armia Czerwona dokonywała wielu zbrodni wojennych, mordując polskich żołnierzy i obywateli cywilnych. Odnotowano, że ich ofiarą padło ponad dwa tysiące żołnierzy polskich i policjantów. Za oddziałami Armii Czerwonej posuwały się wojska NKWD, dokonujące masowych egzekucji władz lokalnych w II RP.

Drugi pakt Ribbentrop – Mołotow

Dnia 22 września 1939 roku, w Brześciu Siemion Kriwoszein i Heinez Guderian, odebrali wspólną defiladę wojsk pancernych obu armii. Sześć dni po tym wydarzeniu, ZSRR i III Rzesza podpisały Traktat o granicach i przyjaźni, zwany też drugim paktem Ribbentrop- Mołotow. Armia Czerwona wzięła do niewoli 25 tysięcy żołnierzy polskich. Wiosną 1940 roku, ich młode ciała, pokryły zwały katyńskiej ziemi, która jest niemym świadkiem mordu, dokonanego przez NKWD-zistów na bezbronnych Polakach.

Wszyscy Polacy, mają obowiązek pamiętać o tych czasach, które przeszły do historii jako czwarty rozbiór Polski

 

Ewa Michałowska – Walkiewicz