Rewolucja w prawie spadkowym

0
1492
views

Wczoraj rzad przyjął nowelizacje kodeksu cywilnego odnośnie spadków.Nie odziedziczymy już automatycznie długów po zmarłym przekraczających wartość jego majątku.

Od dziś w przypadku niezłożenia jakiekolwiek oświadczenia odnośnie przyjęcia spadku zasadą będzie przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza , a więc odpowiadamy za ewentualne długi pozostawione przez zmarłego tylko do wysokości odziedziczonego spadku.

Do tej pory było odwrotnie. Aby ochronić się przed przejęciem odpowiedzialności za wszystkie długi zmarłego mieliśmy pół roku aby złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (odpowiadaliśmy wtedy za długi zmarłego do wysokości odziedziczonego spadku).

Często jednak zdarzały się sytuacje , że o spadku dowiadywaliśmy się już po upływie tego terminu lub o spłatę długów występowali wierzyciele długo po upłynięciu pół roku i nie mieliśmy już możliwości ochronić się przed odpowiedzialnością za długi zmarłego. Od  dziś jesteśmy przed takimi sytuacjami chronieni automatycznie, z mocy prawa.

 

ZielonyDziennik.pl, Marlena Szulgacz