Wysoki budżet na ochronę zabytków?

0
1012
views

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert o dofinansowanie projektów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.

Na realizację takich projektów w budżecie województwa na 2015 rok zapewniono kwotę 600 tys. zł.

W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski dot. m.in. następujących zadań: sporządzanie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzanie badań konserwatorskich i architektonicznych, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowych oraz przeciwpożarowych i odgromowych, zabezpieczanie, zachowanie i utrwalanie substancji zabytków.

Wnioski można składać od 5 stycznia do 6 lutego 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Departamencie Kultury i Edukacji przy ulicy Parkowej 1 w Olsztynie. Tam też można uzyskać szczegółowe informacje o konkursie.

 

 

www.olsztyn.com.pl