Nowe przepisy dotyczące recyklingu pojazdów

0
1133
views

Wczoraj rząd przyjął nowe przepisy dotyczące recyklingu pojazdów, które zostały wycofane z eksploatacji. Przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2015 r. i niekoniecznie są zadowalające dla właścicieli auto komisów czy dealerów samochodowych.

Zgodnie z nową ustawą zarówno importerzy jak i producenci, którzy wprowadzają na rynek więcej niż 1000 głównie nowych pojazdów będą zobowiązani do stworzenia przynajmniej trzech stacji demontażu, bądź punktów zbierania pojazdów w każdym województwie i różnych miejscowościach.

– ,,W praktyce oznacza to, że wprowadzający ponad 1000 pojazdów rocznie w kraju będzie musiał zapewnić funkcjonowanie co najmniej 48 stacji lub punktów (…) Umowa między wprowadzającym pojazd na rynek, a stacją demontażu ma być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności (…)

Jednocześnie, na podstawie nowych przepisów, właściciele komisów i osoby indywidualne zostaną zwolnieni z opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzony do Polski’’ – informuje Centrum Informacyjne Rządu.

 

 

Zd24