System Rejestrów Państwowych już działa

0
1405
views

Od 2 marca funkcjonuje zintegrowany System Rejestrów Państwowych, który wprowadziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Celem systemu ma być udogodnienie w załatwianiu różnych spraw w Urzędach Gminy na terenie kraju.

Interesanci mogą uzyskać akt urodzenia lub składać wnioski o wydanie dowodu osobistego niezależnie od tego w jakim urzędzie aktualnie się znajdują. System dysponuje rejestrem numerów PESEL, aktów stanu cywilnego, oraz dowodów osobistych, co pozwala na bezproblemowe załatwianie spraw urzędowych obywateli jak i sprawną pracę urzędników.

Papierkowa robota związana z aktami urodzenia, zgonu, zameldowań czy przyznawania numerów PESEL dobiegła końca i 2,5 tys. gmin pracuje już za pomocą Systemu Rejestru Państwowego.

– ,,To wszystko było obciążeniem zarówno dla obywateli jak i urzędników, którzy musieli między urzędami jak za króla Ćwieczka umyślnych wysyłać i prowadzić korespondencję. Teraz to się dokona wewnątrz systemu'’ – mówi Marcin Malicki, wiceszef Centralnego Ośrodka Informatyki.

Niemniej urzędnicy zdążyli już zauważyć trudności z logowaniem się do systemu, kart dostępu i związane z konfiguracją sprzętu. Jak system będzie sprawdzał się w przyszłości wszystko zależy od połączenia z głównym serwerem, dlatego też jeszcze za wcześnie jest mówić o ułatwieniach w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Zd24