Rolnictwo ekologiczne – jak przeobrazić tradycyjne gospodarstwo w eko-uprawę

0
2209
views

Sposobem na alternatywne rolnictwo jest jego ekologiczna odmiana. Zapotrzebowanie na żywność pochodzącą z upraw ekologicznych stale rośnie wraz ze świadomością ludzi na temat ochrony środowiska i troski o zdrowie własne i najbliższych. Tego typu zmiana dotychczasowego sposobu upraw wymaga od rolnika całkowitej transformacji przede wszystkim przyzwyczajeń i zasad prowadzenia gospodarstwa.

Różnica pomiędzy rolnictwem ekologicznym a konwencjonalnym polega na tym, że rośliny uprawiane są bez użycia chemicznych oraz syntetycznych nawozów a hodowla zwierząt polega na zapewnieniu im odpowiednich warunków, w tym również ekologicznej paszy.

Eko-rolnictwo od czego zacząć

Uprawa ekologiczna jest wymagająca, bardziej kosztowna oraz zależna od warunków atmosferycznych w większym stopniu niż tradycyjna. Zmiany trzeba wprowadzać stopniowo. W momencie podjęcia decyzji o przejściu na eko-rolnictwo należy zgłosić się do stosownej jednostki kontrolnej w rolnictwie ekologicznym (tj. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  Inspekcja Handlowa, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa).

Organ ten będzie czuwał nad formalno-prawną stroną całego procesu oraz monitorował zmiany. Konwersja gospodarstwa konwencjonalnego na eko trwa około 2 lat (w przypadku upraw wieloletnich – 3 lata). W tym czasie dochodzi do rozkładu dotychczas stosowanych środków chemicznych. Gospodarstwa starające się o miano ekologicznych zobowiązane są do stosowania jedynie naturalnych metod, niedopuszczalne jest nawet sporadyczne użycie środków agrochemicznych. Po okresie przemiany gospodarstwo musi przejść odpowiednie kontrole w celu przyznania mu certyfikatu, dzięki któremu m.in. będzie mogło na swoich produktach umieszczać funkcjonujące w UE od 2010 roku logo żywności ekologicznej.

Bardziej wymagające uprawy

Ponieważ eko-produkty mają krótszą trwałość należy przede wszystkim wyposażyć się w przechowalnię – szczególnie w przypadku dużych powierzchniowo upraw. W tym celu najlepiej zaadaptować posiadane już budynki, wyposażając je w dodatkowe urządzenia zapewniające odpowiednie warunki takie jak temperatura czy wilgotność powietrza.

Dla rolników nieposiadających tego typu nieruchomości alternatywą będą rozlokowane we wszystkich większych miastach powierzchnie do wynajęcia, np. magazyny do wynajęcia w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi czy Warszawie. Ze względu na usytuowanie stanowią dobry punkt dla odbiorców tego typu produktów, którzy jeszcze niestety znajdują się są przede wszystkim w dużych metropoliach.