Ponad 20 proc. spółek giełdowych nie informuje, czy przestrzega Dobrych Praktyk.

0
1673
views

Ponad 20 proc. spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wypełniło obowiązku w zakresie poinformowania o przestrzeganiu zasad dobrych praktyk. Spośród pozostałych spółek, wiele raportów nadaje się do poprawy – to wnioski z raportu „Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian”, zaprezentowanego na Forum Rad Nadzorczych, dorocznej konferencji organizowanej przez firmę doradczą PwC, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.
Tegoroczny raport Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW był pierwszym bazującym na nowych zasadach.

– Dobre Praktyki 2016 w dużej mierze zostały oparte na tym, jak wyglądają takie zbiory w Niemczech, czy w Anglii, czyli na rynkach dojrzałych. Wszędzie tam mówi się, że spółki, które dobrze prosperują, stosują też zasady Dobrych Praktyk. Oznacza to, że jest powiązanie pomiędzy tym, jakie zaufanie dana spółka budzi u inwestorów, ze sposobem stosowania Dobrych Praktyk – powiedział Krzysztof Szułdrzyński, partner zarządzający działem audytu PwC.

Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych Mirosław Kachniewski zwrócił uwagę na negatywne wnioski płynące z opublikowanego raportu.

– Mamy 109 spółek, które nie raportują i nie przestrzegają (Dobrych Praktyk – red.), ale powinny chociaż zaraportować, że ich nie przestrzegają. Drugi wniosek jest taki, że jest wiele Dobrych Praktyk, które rzeczywiście są dobrymi praktykami i powinny być przestrzegane, a znalazły się na topie tych nieprzestrzeganych – wymieniał prezes Kachniewski.

W nowym zbiorze dobrych praktyk jest określone 6 „przykazań” – zasad ogólnych, 20 rekomendacji oraz 70 zasad szczegółowych, które powinny być przestrzegane przez spółki i podlegają obowiązkowi informacyjnemu w giełdowym systemie EBI.

Jak wynika z raportu „Rady nadzorcze 2017: trendy i kierunki zmian”, z 487 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – do 16 lutego 2017 formularze w giełdowym systemie EBI wypełniły 353 spółki. Z pozostałych 134 spółek, 14 wypełniło swój obowiązek w EBI w innej formie, a jedynie 11 opublikowało na swojej stronie internetowej raport o pełnej zgodności. Oznacza to, że pozostałych 109 firm, stanowiących ok. 22 proc. wszystkich spółek giełdowych, nie wywiązało się z obowiązku informacyjnego zapisanego w Regulaminie Giełdy.

Jak wynika z analizy raportów spółek, które dotrzymały obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk, średnio spółki giełdowe raportują nieprzestrzeganie 10 zasad, co oznacza 86-procentowy poziom zgodności. Najwyższy poziom zgodności deklarują spółki z sektora finansowego (95 proc.), ochrony zdrowia, technologii oraz paliwa i energie (wszystkie po 89 proc.).

xnews