Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność

0
1023
views

Wraz z 2019 rokiem miliony Polaków będą mogli skorzystać i przekształcić użytkowanie wieczyste mieszkania na własność.

Trzeba zaznaczyć, że w tej chwili w blokach, oraz domach stających na gruntach gminnych korzysta z prawa użytkowania wieczystego 1,3 mln. Polaków.
Sejm uchwalił natomiast, że będzie możliwe przekształcenie. Pomimo tego, że odpłatne, to osoby które zdecydują się na uregulowanie opłat w tym samym roku, w którym nastąpi przekształcenie, mogą spodziewać się bonifikaty.

Jeśli chodzi o mieszkania i domy stojące na gruntach należących do Skarbu Państwa bonifikata wynosi 60 proc. w pierwszym roku, 50 proc. w drugim, 40 proc. w trzecim, 30, 20, oraz 10 proc w kolejnych.

Z kolei jeśli chodzi o mieszkania komunalne, gminy mogą ustalać w jakiej wysokości wprowadzać owe ulgi.
W pierwszym przypadku szacuje się, że skorzystać może 500 tys. właścicieli. W drugim natomiast 1,3 mln.

 

 

Julian Z. Pankiewicz, Zd24